VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC FEBRUÁR

01.02.2023 – STREDA: V čase o 07,30 h telefonicky oznámil poverený riaditeľ MsPS, že im do areálu vbehol vlčiak. Telefonicky bol kontaktovaný pracovník útulku OZ Zatúlané labky, ktorý sa následne dostavil spolu s hliadkou MsP do mestského podniku služieb, kde za pomoci čítačky bolo zistené, že majiteľom psa je pán J.D. bytom Šurany, ktorý si psa prevzal. Vec […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JANUÁR

03.01.2023 – UTOROK: V čase o 11,15 h hliadka MsP vykonávala kontrolu stanice ŽSR pričom vo vestibule stanice sa nachádzala osoba ženského pohlavia, ktorá nevedela a nechcela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z uvedeného dôvodu bola osoba predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom bolo zistené, že sa jedná o osobu N.D. bytom ČR. Ďalším šetrením bolo zistené, že […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC DECEMBER

01.12.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 7,30 h spolupráca s okresným riaditeľstvom PZ (kriminálna polícia) vo veci krádeže katalyzátorov v  areáli bývalého  ELITEXU. Vykonaná kontrola kamerového systému mesta bez kladného výsledku. V čase o 13,30 h hliadka MsP zistila na križovatke ulíc Šurianska a Suvorovova znečistenú vozovku. Šetrením na mieste bolo zistené, že vozovku znečistil pán P.CH. počas […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC NOVEMBER

04.11.2022 – PIATOK: Hliadka MsP pri bežnej kontrole v čase o 14,15h zistila, že na ulici SNP 6 sú na verejnom priestranstve vyložené staré matrace a nábytok. Šetrením na mieste bolo zistené, že veci vyložil pán M.V. bytom Pečovská Nová Ves prechodne bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že mu mal veci odviezť do zberného dvora jeho kamarát, ktorému […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC OKTÓBER

03.10.2022 – PONDELOK: V čase o 16,00 h telefonicky oznámil pán R.P., že pri autobusovej zastávke na Novozámockej ulici leží pred hostincom Tatran osoba mužského pohlavia a má obavu o jeho život. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jedná o miestneho bezdomovca O.A. bytom Šurany, ktorý […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC SEPTEMBER

02.09.2022 – PIATOK: V čase o 10,00 h spolupráca s OO PZ Šurany, šetrenie na ulici Mudrochova 16 – podozrenie, že sa v pivničných priestoroch nachádzajú kradnuté bicykle. Vyhotovená fotodokumentácia, vec v riešení OO PZ Šurany. Spolupráca s detskou lekárkou Mestskej polikliniky Šurany – šetrenie na ulici A. Slávku u rodiny D.H. ohľadne kontroly novorodenca po prepustení z Fakultnej nemocnice s Poliklinikou Nové Zámky. […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST

04.08.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 09,10 h bolo prijaté telefonické oznámenie od poslanca MsZ, že na ulici Duklianska asi 3 dni stojí motorové vozidlo BMW TEČ: KN XXXXX. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom bolo ďalej zistené, že na uvedenom motorovom vozidle (MV) nie je platná TK […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚL

07.07.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 15,00 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že v parku na Námestí hrdinov pri Artézskej studni neznámy chlapci postriekali sprejovou farbou bezdomovca. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s bezdomovcom I.L. bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že ho postriekal nejaký chlapec s kolobežkou. Hliadka MsP vykonala kontrolu v centre mesta, pričom na […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚN

03.06.2022 – PIATOK: Od 9,00 h do 13,00 h organizácia medzinárodného dňa detí MDD v centre mesta – zabezpečenie verejného poriadku počas uvedenej akcie. Od 13,00 h do 24,00 h akcia ŠURANY FEST na Amfíku Šurany – zabezpečenie verejného poriadku. V čase o 15,40 h prijala Mestská polícia telefonické oznámenie z operačného strediska RZP, že na ulici SNP […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

02.05.2022 – PONDELOK: Dňa 2.5.2022 vo večerných hodinách bolo na kamerovom systéme mesta Šurany spozorované, že na ulici MDŽ pred pizzeriou Áčko leží na ceste osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že na ceste leží M.M. z obce Lipová, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba bola nezranená a bola jej […]