Dočasné parkovanie na uliciach Komenského a Tyršova

OZNAM Vážení spoluobčania a návštevníci mesta! Od 15.01.2024 na uliciach Komenského a Tyršova začne platiť dočasné parkovanie v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šurany (platené parkovanie). Dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych cestách je možné len na miestach označených príslušným zvislým a […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST 01.08.2023 – UTOROK: V čase o 08,45 h telefonicky oznámil zamestnanec MsPS pán J.D., že vodič smetiarskeho motorového vozidla nacúval do vozidla zn. FORD, TEČ: XXXXX. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou motorového vozidla je slečna P.J. bytom Šurany. Hliadka MsP menovanú vyrozumela v mieste bydliska, ktorá sa s vodičom MsPS pánom F.B. sa dohodla na […]

Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku

Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku Počas konania tradičného ŠURIANSKEHO JARMOKU 2023 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku […]

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta Oznam o vyhlásení výberového konania na pracovné miesto príslušníka Mestskej polície Šurany

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚL

01.07.2023 – SOBOTA: V čase o 09,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia čističky odpadových vôd, pričom v tráve spozorovala ležať neznámeho muža. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca P.D. bytom Šurany, ktorý spal. Menovaný bol následne prebudený, hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu, bola mu poskytnutá voda, lekárske ošetrenie nežiadal a z miesta odišiel. V čase […]

Bežecké preteky – dopravné obmedzenia 1.9.2023

Bežecké preteky – dopravné obmedzenia 1.9.2023 Vážení obyvatelia a návštevníci mesta! Dňa 01.09.2023, t.j. v piatok sa v centre mesta a v mestskej časti Nitriansky Hrádok uskutoční tradičný beh mestom Šurany – „Šurianska desiatka“. Od 14,00 h budú prebiehať žiacke behy, ktoré sa budú behať len v centre mesta. Od 17,00 h sa uskutoční hlavný beh na trase Námestie hrdinov – […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚN

03.06.2023 – SOBOTA: V čase o 14,45 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KRPZ Nitra o preverenie oznámenia pani K.H. bytom Šurany, ktorá uviedla, že ju slovne napáda jej suseda B.F. bytom Šurany. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o dlhodobé nezhody medzi uvedenými osobami. Osoby boli vyzvané, aby sa vzájomne neosočovali a nenadávali […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

05.05.2023 – PIATOK: V čase o 11,30 h telefonicky oznámil pán M.K. bytom Šurany, že na ulici Partizánskej mu neznámy pes dohrýzol 8 oviec. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že pes patrí pánovi J.K. bytom Šurany. Oznamovateľ sa s majiteľom psa dohodol na vyrovnaní škody. Na písomnom oznámení netrval. 10.05.2023 – STREDA: V čase o 10,00 […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC APRÍL

05.04.2023 – STREDA: Na MsP sa v čase 11,15 h dostavil p. P.Z. bytom Šurany, že pred jeho domom parkuje motorové vozidlo, značky ŠKODA, TEČ: NZ XXXXX, ktoré je nepojazdné. Príslušníci MsP v evidencii motorových vozidiel SR zistili, že majiteľom MV je pán D.K. bytom Bánov, ktorý bol následne telefonicky kontaktovaný, pričom uviedol, že vozidlo sa mu […]

MDD – dopravné obmedzenia 1.6.2023

MDD – dopravné obmedzenia 1.6.2023 Vážení spoluobčania a návštevníci mesta! Dňa 1.6.2023, t.j. vo štvrtok sa počas celého dňa v centre mesta na Námestí hrdinov budú konať oslavy MDD. Z uvedeného dôvodu bude od 7,00 h do 13,00 h dočasne uzatvorené Námestie hrdinov. Obchádzkové trasy: Jesenského, Ž. Bosniakovej, M.R. Štefánika, Chalúpkova, Malá, Komenského. Z uvedeného dôvodu Vás vyzývame a žiadame, aby […]