Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku

Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku Počas konania tradičného ŠURIANSKEHO JARMOKU 2023 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚL

01.07.2023 – SOBOTA: V čase o 09,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia čističky odpadových vôd, pričom v tráve spozorovala ležať neznámeho muža. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca P.D. bytom Šurany, ktorý spal. Menovaný bol následne prebudený, hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu, bola mu poskytnutá voda, lekárske ošetrenie nežiadal a z miesta odišiel. V čase […]

Bežecké preteky – dopravné obmedzenia 1.9.2023

Bežecké preteky – dopravné obmedzenia 1.9.2023 Vážení obyvatelia a návštevníci mesta! Dňa 01.09.2023, t.j. v piatok sa v centre mesta a v mestskej časti Nitriansky Hrádok uskutoční tradičný beh mestom Šurany – „Šurianska desiatka“. Od 14,00 h budú prebiehať žiacke behy, ktoré sa budú behať len v centre mesta. Od 17,00 h sa uskutoční hlavný beh na trase Námestie hrdinov – […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚN

03.06.2023 – SOBOTA: V čase o 14,45 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KRPZ Nitra o preverenie oznámenia pani K.H. bytom Šurany, ktorá uviedla, že ju slovne napáda jej suseda B.F. bytom Šurany. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o dlhodobé nezhody medzi uvedenými osobami. Osoby boli vyzvané, aby sa vzájomne neosočovali a nenadávali […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

05.05.2023 – PIATOK: V čase o 11,30 h telefonicky oznámil pán M.K. bytom Šurany, že na ulici Partizánskej mu neznámy pes dohrýzol 8 oviec. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že pes patrí pánovi J.K. bytom Šurany. Oznamovateľ sa s majiteľom psa dohodol na vyrovnaní škody. Na písomnom oznámení netrval. 10.05.2023 – STREDA: V čase o 10,00 […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC APRÍL

05.04.2023 – STREDA: Na MsP sa v čase 11,15 h dostavil p. P.Z. bytom Šurany, že pred jeho domom parkuje motorové vozidlo, značky ŠKODA, TEČ: NZ XXXXX, ktoré je nepojazdné. Príslušníci MsP v evidencii motorových vozidiel SR zistili, že majiteľom MV je pán D.K. bytom Bánov, ktorý bol následne telefonicky kontaktovaný, pričom uviedol, že vozidlo sa mu […]

MDD – dopravné obmedzenia 1.6.2023

MDD – dopravné obmedzenia 1.6.2023 Vážení spoluobčania a návštevníci mesta! Dňa 1.6.2023, t.j. vo štvrtok sa počas celého dňa v centre mesta na Námestí hrdinov budú konať oslavy MDD. Z uvedeného dôvodu bude od 7,00 h do 13,00 h dočasne uzatvorené Námestie hrdinov. Obchádzkové trasy: Jesenského, Ž. Bosniakovej, M.R. Štefánika, Chalúpkova, Malá, Komenského. Z uvedeného dôvodu Vás vyzývame a žiadame, aby […]

MOTOPÚŤ – dopravné obmedzenia 28.5.2023

MOTOPÚŤ – dopravné obmedzenia 28.5.2023 Vážení spoluobčania a návštevníci mesta! Dňa 28.mája 2023 sa bude na pútnickom mieste Studnička – Pozba konať MOTOPÚŤ (viď priložený plagát). Súčasťou tejto púte bude spanilá jazda motorkárov po okolitých obciach (cca 700 motoriek ). V čase okolo 13,00 hod budú motorky parkovať v centre mesta Šurany na uliciach: M.R.Štefánika, Námestie hrdinov a Ž. […]

Prezentácia útvaru čestnej stráže prezidenta SR, dopravné obmedzenia 4.5.2023

Prezentácia útvaru čestnej stráže prezidenta SR, dopravné obmedzenia 4.5.2023

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MAREC

01.03.2023 – STREDA: V čase o 19,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od pani M.M. bytom Šurany, že pred jej dverami v paneláku sedí neznámy muž, ktorý je pod vplyvom alkoholu a svojím správaním narúša verejný poriadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa tam nachádza M.Z. bytom Šurany, ktorý sedí na schodoch a spí. Hliadka MsP […]