05.05.2023 – PIATOK:

V čase o 11,30 h telefonicky oznámil pán M.K. bytom Šurany, že na ulici Partizánskej mu neznámy pes dohrýzol 8 oviec. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že pes patrí pánovi J.K. bytom Šurany. Oznamovateľ sa s majiteľom psa dohodol na vyrovnaní škody. Na písomnom oznámení netrval.

10.05.2023 – STREDA:

V čase o 10,00 h hliadka MsP z parku pred Poliklinikou previezla malé šteňa do útulku Zatúlané labky.

 

V čase o 13,30 h hliadka MsP počas kontroly na ulici Lúčna zistila zaparkované motorové vozidlo značky SEAT, TEČ: NZ XXXXX pričom pri kontrole zistila, že vozidlo nemá uzamknuté dvere na pravej strane. Lustráciou bolo zistené, že majiteľom je pán K.Z. bytom Nové Zámky, ktorý bol následne telefonicky kontaktovaný a  vozidlo si uzamkol.

11.05.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 11,50 h prijala stála služba MsP telefonické oznámenie, že rómovia žijúci na ulici Bottova niečo pália. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a spojila sa s majiteľom rodinného domu pánom R.H. bytom Šurany, ktorý uviedol, že zapálil starý papier. Menovaný oheň za prítomnosti hliadky uhasil a bol vyriešený napomenutím.

18.05.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 09,15 h telefonicky oznámil anonym, že pred OD TESCO je na zemi spadnutá žena. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že žena sedí vo vestibule OD, pričom jej zamestnankyňa TESCA dala napiť vodu. Hliadka MsP zistila, že sa jedná o pani K.M. bytom Šurany, ktorá uviedla, že má nízky tlak. Okoloidúci informovali hliadku MsP, že už volali na linku 112. Menovaná počas čakania na sanitku začala zvracať, pričom hliadka MsP telefonicky informovala pracovníka linky 112 o tom, že menovaná zvracia, ale je pri vedomí. Hliadka pracovníkovi ďalej uviedla, že menovanej bola poskytnutá voda, pričom ten uviedol, aby už nič nepila a sanitka RZP je už v obci Lipová. Osobu si následne na mieste prevzali pracovníci RZP a previezli ju do Nemocnice s Poliklinikou v Nových Zámkoch.

20.05.2023 – SOBOTA:

V čase o 14,30 h telefonicky oznámil pracovník z OD TERNO, že sa v predajni našla kožená kabelka. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že v kabelke sa nachádzajú doklady na meno S.CH. bytom Mojzesovo. Menovaná bola následne vyrozumená a kabelku s dokladmi si prevzala na útvare MsP.

23.05.2023 – UTOROK:

V čase o 16,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie, že na ulici Školská za OD LIDL ležia bezdomovci. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovcov J.B. bytom Šurany  a I.L. bytom Šurany. Menovaní sa na výzvu hliadky postavili, miesto po sebe upratali a odišli.

25.05.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 09,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia Mestskej Polikliniky, pričom v parku pred Poliklinikou sa nachádzali bezdomovci J.F. bytom Šurany, P.P. bytom Lipová, S.B. bytom Šurany a Z.H. bytom Šurany. Menovaní boli pod vplyvom alkoholu, na výzvu hliadky MsP si miesto okolo seba poupratovali a z parku následne odišli.

28.05.2023 – NEDEĽA:

V čase o 09,45 h telefonicky oznámil pán I.K bytom Hul, že má obavy o zdravotný stav svojho kamaráta pána A.Š. bytom Šurany, ktorý sa mu pri poslednej návšteve sťažoval, že má silné bolesti brucha a necíti sa dobre, pričom už pár dní sa s ním nevie skontaktovať.  Hliadka MsP sa presunula na adresu pána A.Š., pričom ten sa nachádzal doma a hliadke uviedol, že sa cíti dobre a nepotrebuje žiadne lekárske ošetrenie. Hliadka MsP následne vyrozumela oznamovateľa.

 

V čase od 12,30 h do 14,30 h zabezpečenie verejného poriadku a riadenie dopravy na uliciach SNP, M.R.Štefánika, Ž.Bosniakovej, N.hrdinov počas konania akcie „MOTOPÚŤ“

 

V čase 15,40 h sa na útvar MsP dostavil pán J.M. bytom Šurany, že na ulici T.Vansovej našiel mobilný telefón značky NOKIA. Hliadka MsP šetrením zistila, že majiteľom mobilného telefónu je pán A.F. bytom Komjatice, ktorý si mobilný telefón prevzal na útvare MsP.