Ochrana osobných údajov


ČO ZNAMENÁ GDPR?

Ide o nový právny predpis v oblasti ochrany osobných údajov (General Data Protection Regulation), účinný od 25. mája 2018.

Mesto Šurany zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Viac informácií tu (prejsť kliknutím)