Mestský kamerový systém

Mestský kamerový systém bol spustený v roku 2011. V roku 2021 bol kamerový systém mesta Šurany rozšírený o 7 kamier, ktoré realizovalo mesto Šurany z vlastných zdrojov. Do 31.12.2021 bolo v meste Šurany zriadených 28 monitorovaných miest kamerovým systémom. Mestský kamerový systém obsluhujú 7 príslušníci MsP Šurany a 1 civilný zamestnanec MsP Šurany. V čase neprítomnosti príslušníkov MsP sa záznamy nahrávajú a uchovávajú po zákonom stanovenú dobu. Pomocou mestského kamerového systému býva odhalených viacero trestných činov, priestupkov na úseku dopravy, majetku, verejného poriadku či občianskeho spolunažívania, ktoré sú riešené v kompetencii MsP Šurany alebo v spolupráci s jednotlivými zložkami OR PZ Nové Zámky. Mestský monitorovací kamerový systém, jeho rozširovanie a obnova má svoje opodstatnenie.

Zoznam kamier.