Poznaj svojho policajta


Rajón č. 1 – srg. Michal Greň

Ulice:
Bernolákova, Duklianska, Družstevná, Hollého, Hradná, Chalúpkova, J.Kráľa, Jesenského, Komenského,
Kukučínova, Malá, Markusova, M.R.Štefánika, Námestie hrdinov, Sládkovičova, Švermova, Tyršova,
Zámocká, Ž.Bosniakovej.


Rajón č. 2 – srg. Richard Krajčík

Ulice:
Bottova, Hasičská, Hledíkova, Jánošíkova, Kollárova, Krížna, Kútiky, Lesná, Levická, Lúčna, Májová,
Matunákova, MDŽ, Mierová, Pri vodárni, Rázusova, SNP, Suvorovova, T.Vansovej.


Rajón č. 3 – srg. Marek Martinkovič

Ulice:
Cintorínska, Gorkého, Hviezdoslavova, Jiráskova, Kpt.Nálepku, Krátka, Mlynská, M.Kokošovej, Mostná,
Mudrochova, Nábrežie, Partizánska, Poľná, Priekopy, Puškinova, Slovenská, Staničná, Stará tehelňa,
Školská, Športová, Štúrova, Ž.Bosniakovej.


Rajón č. 4 – srg. Roman Kramár

Ulice:
Albertov Dvor, chatová oblasť Karolská tehelňa, Kopec, Ľ.Podjavorinskej, Nitrianska, Nová,
Novozámocká, Nový Dvor, Nový Svet, Pribinova, Továrenská, Vajanského, Železničná.


Rajón č. 5 – srg. Jaroslav Stejskal

Ulice:
Dolná, Hlavná, Jabloňová, Na brehu, Na lúkach, Na pažiti, Nad hliníkom, Pod hájom, Pod lipami, Pri
Čiernej vode, Pri Zámočku, Prídavky, Riečna, Rovná, Topoľová, Ulička, Za kostolom, Záhradná, rybník
Mederčina.


Rajón č. 6 – srg. Kornel Lutišan

Ulice:

A.Slávku, Brezová, Južná, Kláštorná, Klubová, Kostolná, Kvetná, Medňanského, Na vŕšku, Podgaštanmi, Poznanova, Pri Tone, Rozmarínová, Severná, Slnečná, Sv. Anny, Štrková, Šurianska, Východná, Západná, Za školou, areál Tona.