MDD - dopravné obmedzenia 1.6.2023

Vážení spoluobčania a návštevníci mesta!

Dňa 1.6.2023, t.j. vo štvrtok sa počas celého dňa v centre mesta na Námestí hrdinov budú konať oslavy MDD. Z uvedeného dôvodu bude od 7,00 h do 13,00 h dočasne uzatvorené Námestie hrdinov.

Obchádzkové trasy: Jesenského, Ž. Bosniakovej, M.R. Štefánika, Chalúpkova, Malá, Komenského.

Z uvedeného dôvodu Vás vyzývame a žiadame, aby ste uvedenú uzávierku rešpektovali v plnom rozsahu ( rešpektovali prenosné dopravné značenia ) a využívali obchádzkové trasy, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia všetkých zúčastnených.

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME!

Bližšie info:

Mestská polícia Šurany

035/6500 100, 0905 225 026