05.04.2023 – STREDA:

Na MsP sa v čase 11,15 h dostavil p. P.Z. bytom Šurany, že pred jeho domom parkuje motorové vozidlo, značky ŠKODA, TEČ: NZ XXXXX, ktoré je nepojazdné. Príslušníci MsP v evidencii motorových vozidiel SR zistili, že majiteľom MV je pán D.K. bytom Bánov, ktorý bol následne telefonicky kontaktovaný, pričom uviedol, že vozidlo sa mu pokazilo a ešte v ten deň ho dá odtiahnuť. Vozidlo bolo do večera odtiahnuté.

06.04.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 07,35 h telefonicky požiadalo operačné stredisko záchrannej služby o pomoc, že na ulici Hledíkova majú zranenú osobu, ktorá spadla z bicykla, pričom by potrebovali vyrozumieť rodinných príslušníkov zranenej osoby a taktiež zabezpečiť bicykel proti odcudzeniu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že zranená osoba je pán I.K. bytom Šurany. Hliadka MsP vyrozumela syna zraneného, ktorý sa následne dostavil na miesto a prevzal si bicykel s nákupom. Pán I.K. bol následne prevezený do Nemocnice s Poliklinikou v Nových Zámkoch.

07.04.2023 – PIATOK

V čase o 18,40 h hliadka MsP vykonávala kontrolu v mestskej časti Kostolný Sek zameranú na prevenciu pred zakladaním čiernych skládok, pričom za plotom miestneho cintorína našla množstvo čiernych vriec s odpadom. Šetrením na mieste bolo zistené, že vo vreciach sa nachádza rôzny komunálny odpad, pričom v jednom z vriec sa nachádzala osobná korešpondencia osoby K.V. bytom Dolný Ohaj. Hliadka na mieste vyhotovila fotodokumentáciu a vec postúpila na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia.

18.04.2023 – UTOROK

V čase o 08,50 h oznámil zamestnanec mesta pán F.F., že sa nachádza na ulici Bernolákova pri ZŠ pri strome, ktorý sa nakláňa na cestu, pomaly padá na cestu a ohrozuje okoloidúcich a zaparkované vozidlá. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá cestu pri ZŠ uzatvorila a následne vyrozumela pracovníkov MsPS, ktorí strom z bezpečnostných dôvodov vypílili. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu.

19.04.2023 – STREDA

V čase o 09,15 h sa na MsP dostavili pracovníci útulku Zatúlané Labky, ktorí do koterca umiestnili psa rasy labrador bielej farby, pričom uviedli, že pes má čip, ale majiteľ psa toho času telefón nedvíha. V čase o 12,30 h sa na MsP dostavil majiteľ psa pán T.Š. bytom Šurany, ktorý si ho prevzal a zobral domov. 

21.04.2023 – PIATOK

V čase o 10,00 h telefonicky oznámil pán Z.L., že v lokalite Karolská tehelňa má chatku, pričom na jeho pozemku pred chatkou stojí motorové vozidlo značky FORD, TEČ: ZM XXXXX a obáva sa, či vozidlo náhodou nie je odcudzené. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany zistila, že vozidlo sa v pátraní nenachádza a majiteľom je pán N.B. bytom Nesvady. Menovaný bol následne telefonicky kontaktovaný pričom uviedol, že robí kuriéra a vozidlo sa mu v raňajších hodinách pokazilo. Majiteľ vozidla ďalej uviedol, že MV z miesta do 2 hodín odtiahne, čo sa aj následne stalo.

 

V čase o 10,45 h telefonicky oznámil anonym, že na ulici SNP 8 na zemi leží neznámy muž. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom na mieste ležal pán M.H. bytom Bzovík, ktorý hliadke uviedol, že je pod vplyvom alkoholu. Menovaný ďalej uviedol, že si chcel len oddýchnuť, lekárske ošetrenie nepožadoval a následne z miesta odišiel.

23.04.2023 – NEDEĽA

V čase o 09,30 h telefonicky oznámil pán J.K., že dňa 22.04.2023 mu bol v čase od 19,00 h do 19,30 h odcudzený horský bicykel neznámej značky. Od suseda zistil, že zlodej mal byť pod vplyvom alkoholu a s bicyklom odišiel smerom na ulicu Ž. Bosniakovej. Príslušníci MsP prezreli kamerový systém mesta, pričom zistili, že osoba podozrivá z krádeže bicykla na bicykli odišla z ulice Ž. Bosniakovej smerom k  okružnej križovatke pri OD TESCO  a následne pokračovala smerom do mestskej časti Argentína. Hliadka MsP vykonala kontrolu mestskej časti Argentína, pričom v areáli bývalej školy SPTŠ bicykel našla. Oznamovateľ si bicykel opoznal a zobral si ho domov. Osobu páchateľa sa identifikovať nepodarilo.  

24.04.2023 – PONDELOK

V čase o 13,10 h telefonicky oznámil anonym, že na ulici M. Kokošovej pri Abare niekto leží v tráve. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca J.B. bytom Šurany, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a v tráve spal. Hliadka menovaného zobudila a ten následne odišiel.

26.04.2023 – STREDA

V čase o 15,20 h vykonávala hliadka MsP kontrolu mestskej časti Nitriansky Hrádok, pričom na ulici Na pažiti zistila, že sú vyložené nádoby na komunálny odpad, ktoré nie sú očipované. Šetrením na mieste bolo zistené, že majiteľom nádob je pán N.S. bytom Šurany. Hliadka na mieste vyhotovila fotodokumentáciu a vec postúpila na Mestský úrad.

 

V čase o 16,30 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že v areáli Skate parku sa nachádzajú maloleté osoby, ktoré požívajú alkoholické nápoje. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že v areáli sa nachádzajú osoby L.P. bytom Úľany nad Žitavou, M.H. bytom Hul, Š.K. bytom Lipová, S.M. bytom Dolný Ohaj a A.Ž. bytom Šurany. Šetrením na mieste nebolo zistené, žeby uvedené osoby užívali alkoholické nápoje.

30.04.2023 – NEDEĽA

V čase od 12,00 h do 18,00 h zabezpečenie verejného poriadku a riadenie dopravy počas športového podujatia DOSTIHY Šurany.

V čase od 18,00 h do 20,00 h zebezpečenie verejného poriadku a riadenie dopravy počas Lampiónového sprievodu detí a dospelých mestom Šurany.