Bežecké preteky - dopravné obmedzenia 1.9.2023

Vážení obyvatelia a návštevníci mesta!

 

Dňa 01.09.2023, t.j. v piatok sa v centre mesta a v mestskej časti Nitriansky Hrádok uskutoční tradičný beh mestom Šurany – „Šurianska desiatka“.

Od 14,00 h budú prebiehať žiacke behy, ktoré sa budú behať len v centre mesta. Od 17,00 h sa uskutoční hlavný beh na trase Námestie hrdinov – ul. Jesenského – ul. Hollého – Nitriansky Hrádok a späť.

Z uvedeného dôvodu bude na území mesta Šurany v čase od 10,00 h do 20,00 h uzávierka miestnej komunikácie a to na Námestí hrdinov, ul. Hollého a časť ul. Jesenského.

Obchádzková trasa ul. Duklianska, ul. Bernolákova a ul. Hradná. Na mieste bude osadené dočasné dopravné značenie.

Registrácia na: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2889&lng=sk

Propozície: http://prihlasky.vos-tpk.sk/propozicie/pro_surany23.pdf

Ď a k u j e m e     z a    p o c h o p e n i e   !

 

Bližšie info:

Mestská polícia Šurany, 035/6500 100, 0905 225 026