Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku

Počas konania tradičného ŠURIANSKEHO JARMOKU 2023 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia.

Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku pohybovať. Preto prosím, zvážte, kedy je pre vás vjazd do jarmočniska nevyhnutný.

Doba trvania uzávierky od 21.09.2023 (štvrtok) v čase od 08.00 hod. do 24.09.2023 (nedeľa) v čase do 08.00 hod. – NEPRETRŽITE.

Ulice: Námestie hrdinov, M.R.Štefánika, Malá, časť ulice Ž.Bosniakovej (po križovatku s ul. Tyršova) a časť ulice Chalúpkova.

Ulica Komenského bude neprejazdná (slepá ulica)!

Druh uzávierky: úplná

Mesto Šurany a Mestská polícia Šurany ďakuje občanom a návštevníkom mesta za pochopenie a rešpektovanie nevyhnutných dopravných obmedzení počas tradičného Šurianskeho jarmoku.

Viď prílohy: rozhodnutie uzávierky miestnej komunikácie z vlastného podnetu, použitie dočasných dopravných značiek a zariadení.

Bližšie informácie na tel. číslach MsP Šurany:

0356500100, 0905225026