01.07.2023 – SOBOTA:

V čase o 09,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia čističky odpadových vôd, pričom v tráve spozorovala ležať neznámeho muža. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca P.D. bytom Šurany, ktorý spal. Menovaný bol následne prebudený, hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu, bola mu poskytnutá voda, lekárske ošetrenie nežiadal a z miesta odišiel.

 

V čase o 10,00 h sa príslušníci MsP zúčastnili v mestskej časti Argentína akcie MDD – ukážky práce Mestskej polície Šurany.

 

V čase o 11,15 h bol prijatý anonymný telefonický oznam, že na ulici SNP pri reštaurácii Lipa leží v tráve neznáma osoba. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že v tráve leží bezdomovec I.L. bytom Šurany, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Menovaný lekárske ošetrenie nežiadal, následne sa postavil a z miesta odišiel.

 

V čase o 14,00 h sa príslušníci MsP zúčastnili v mestskej časti Nitriansky Hrádok akcie „Baví sa Várad dedina, ako jedna veľká rodina“ – ukážky práce Mestskej polície Šurany.

04.07.2023 – UTOROK:

V čase o 22,15 h  bolo prijaté telefonické oznámenie od pani S.B. bytom Šurany, že na ulici Pribinovej sa hlučne správa skupinka rómov. Na uvedenú ulicu sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ulici sa rozpráva skupinka asi 15 rómov. Skupinka bola hliadkou MsP upozornená na dodržiavanie verejného poriadku, pričom následne odišli domov. Vec vyriešená napomenutím.

 

V čase o 0,55 h bolo prijaté telefonické oznámenie od pani D.J. bytom Šurany, že pred jej činžiakom na ulici Mlynská sa hlučne správa jej bývalý priateľ. Na uvedenú ulicu sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o osobu V.H. bytom Šurany. Menovaný bol hliadkou upozornený na dodržiavanie verejného poriadku, pričom následne z miesta odišiel. Vec vyriešená napomenutím.

 

V čase 01,50 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici SNP na predajni ABAR hučí poplašné zariadenie. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá objekt skontrolovala, pričom zistila, že objekt je nenarušený. Hliadka MsP telefonicky vyrozumela majiteľa predajne.

05.07.2023 – STREDA:

V čase o 22,15 h  telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KRPZ Nitra pri preverení oznámenia, že na ulici Pribinovej č. 25 dochádza k rušeniu nočného kľudu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom sa spojila s majiteľkou domu pani M.L. bytom Šurany, ktorá hliadke uviedla, že majú rodinnú oslavu. Menovaná bola hliadkou MsP vyzvaná, aby stíšili hudbu, čo aj urobili. Vec vyriešená napomenutím, vyrozumený operačný dôstojník KRPZ Nitra.

 

08.07.2023 – SOBOTA:

V čase o 10,30 h sa na útvar MsP osobne dostavila pani K.H. bytom Šurany, ktorá na Šurianskej ulici našla zdravotnú a platobnú kartu osoby R.S. bytom Šurany. Pán R.S. bol následne telefonicky kontaktovaný a uvedené doklady si prevzal na útvare MsP.

11.07.2023 – UTOROK:

V čase o 13,45 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na Mudrochovej ulici za budovou zdravotného strediska (bývalá Šajnová) spia v kríkoch bezdomovci. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá na mieste našla spať bezdomovca M.H. bytom Šurany. Menovaný bol hliadkou prebudený, verejné priestranstvo po sebe upratal a z miesta následne odišiel. Hliadka MsP následne požiadala MsPS Šurany o vyčistenie verejného priestranstva od náletových krovín.

13.07.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 10,15 h hliadka MsP na ulici M.R.Štefánika pri okružnej križovatke našla peňaženku s obsahom občianskeho, vodičského preukazu a zdravotnej kartičky Dôvera, všetko na meno B.Š. bytom Veľké Lovce. Menovaná bola telefonicky vyrozumená a doklady si následne osobne prevzala na útvare MsP.

16.07.2023 – NEDEĽA:

V čase o 13,40 h sa na útvar MsP dostavil pán J.M bytom Šurany s tým, že na Cintorínskej  ulici našiel mobilný telefón značky Samsung. Hliadka MsP šetrením zistila, že mobilný telefón patrí pánovi J.P. bytom Šurany, ktorý sa následne dostavil na útvar MsP, kde si uvedený mobilný telefón prevzal.

 

17.07.2023 – PONDELOK:

V čase o 13,00 h telefonicky oznámil pán K.K. bytom Šurany, že pri ceste vedľa futbalového ihriska na Nitrianskom Hrádku je zrazená srna. Na uvedené miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Hliadka vykonala fotodokumentáciu a následne vyrozumela člena poľovníckeho združenia Družba Šurany pána M.M bytom Šurany.

20.07.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 07,30 h hliadka MsP vykonávala kontrolu skateparku, pričom za rohom budovy školskej jedálne zistila čiernu skládku a to oškrabanú starú farbu s dvomi prázdnymi vedrami od farby. Šetrením na mieste bolo zistené, že dňa 19.07.2023 z budovy jedálne vyšli neznáme osoby, ktoré na uvedené miesto vyhodili vyššie uvedené vedrá a zvyšky starej farby. V budove jedálne sa toho času nikto nenachádzal. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu a vec bola postúpená na oddelenie životného prostredia Mestského úradu Šurany.

21.07.2023 – PIATOK:

V čase o 17,05 h bolo na útvare MsP prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici MDŽ 16 na 5. poschodí leží neznámy muž, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Na uvedenú adresu sa presunula hliadka MsP ktorá po príchode na miesto zistila, že pred dverami svojho bytu stojí osoba A.CH. bytom Šurany ktorý hliadke uviedol, že požil väčšie množstvo alkoholických nápojov, pričom nevedel odomknúť svoj byt, tak si sadol na schody a následne zaspal. Osoba bola nezranená, lekárske ošetrenie nežiadala a následne vošla do svojho bytu.

24.07.2023 – PONDELOK:

V čase o 16,15 h bolo prijaté telefonické oznámenie z recepcie Mestskej Polikliniky, že pri vchode od ulici SNP pri garážach na zemi leží muž, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, snaží postaviť, pričom stále padá na zem. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Jednalo sa o osobu rómskeho pôvodu, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, pričom hliadke MsP nevedela hodnoverne preukázať svoju totožnosť a s hliadkou nespolupracovala. Osoba mala na rukách, nohách a tvári odreniny od pádov na zem. Osoba bola následne predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa jedná o pána R.K. bytom Šurany. Osoba sa v pátraní nenachádzala, lekárske ošetrenie odmietla a po zistení totožnosti z útvaru MsP odišla.

28.07.2023 – PIATOK:

V čase o 10,30 h spolupráca so zamestnancami Mestského podniku služieb Šurany – riadenie premávky na ulici Levickej počas naťahovania kábla mestského rozhlasu cez miestnu cestu.

 

V čase o 11,15 h sa na útvar MsP dostavila pani D.T. bytom Šurany s tým, že dňa 27.07.2023 jej bol z vchodu paneláka odcudzený pánsky horský bicykel čiernej farby zn. KENZEL. Príslušníci MsP následne prezreli kamerový systém mesta, pričom v spolupráci s hliadkou OO PZ Šurany sa im podarilo zistiť podozrivú osobu a to Š.T. bytom Komjatice. Podozrivá osoba sa ku skutku doznala a vec rieši OO PZ Šurany.

29.07.2023 – SOBOTA:

V čase o 13,15 h sa na útvar MsP dostavil pán J.B. bytom Šurany s tým, že na ulici MDŽ pri stojisku na smetné nádoby našiel zväzok 12 kľúčov. Hliadka MsP šetrením zistila, že zväzok kľúčov patrí pánovi Ľ.M. bytom Šurany, ktorý si kľúče následne prevzal na útvare MsP.