Mestská polícia Šurany – povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr