Spravodajstvo

Opatrenia

„Opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Všetky potrebné informácie ku COVID 19 Korona Vírus ako sú Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernenia hlavného hygienika SR a pod. nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk . Informácie sú pravidelne aktualizované.

Usmernenie

Výzvy na odstránenie vozidiel

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
13 Výzvy na odstránenie vozidiel pdf č.1 20/03/2020
14 Výzvy na odstránenie vozidiel pdf č.2 20/03/2020

Zmluva o zabezpečení odstraňovania vozidiel

Zmluva o zabezpečení odstraňovania vozidiel – LINK

Mesto Šurany ako správca miestnych komunikácií v spolupráci s Mestskou políciou Šurany pristupuje k riešeniu  starých motorových vozidiel zaberajúcich verejné priestranstvo.

 Na základe toho   u p o z o r ň u j e m e  všetkých majiteľov  auto-vrakov, aby v termíne do konca roka 2019  vykonali nápravu a svoje auto-vraky odstránili z verejných priestranstiev.

V prípade neodstránenia takýchto vozidiel z verejného priestranstva, pristúpi Mesto Šurany  v spolupráci s Mestskou políciou Šurany  v zmysle platnej legislatívy ( zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) k odstraňovaniu auto-vrakov na miesto určené zmluvnou spoločnosťou.