Bezpečná jeseň života

Dňa 26.04.2023 Mestská polícia Šurany v spolupráci s OR PZ v Nových Zámkoch zrealizovala v Dennom centre seniorov na Hradnej ulici prednášku „Bezpečná jeseň života“. Prednášku viedli Mgr. Miroslav Žichla (ORPZ Nové Zámky), JUDr. Lucia Filagová (poslankyňa MsZ Šurany) a príslušníci Mestskej polície Šurany Richard Kostolný a Jaroslav Kosorinský.