06.01.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 14,50 hod bol prijatý poplach defibrilátora pred kostolom sv. Štefana Prvomučeníka. Príslušník mestskej polície šetrením cez kamerový systém zistil, že skrinku s defibrilátorom otvorili dve osoby mužského pohlavia, ktoré sa do skrinky pozreli a skrinku následne zatvorili. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá na ul. M. R. Štefánika uvedené osoby stotožnila. Bolo zistené, že sa jedná o občanov SR a to o M.B. bytom okres Lučenec a R.V. bytom okres Levice, ktorí dlhodobo pracujú na území mesta. Tieto osoby uviedli, že boli zvedaví, čo sa v skrinke nachádza, pričom boli hliadkou mestskej polície poučení o tom, aby do budúcna bezdôvodne skrinku neotvárali, nakoľko týmto spúšťajú poplach.

 

08.01.2022 – SOBOTA:

V čase o 11,30 hod bolo na služobný mobil mestskej polície  prijaté telefonické oznámenie, že na Slovenskej ulici pri stanici ŽSR sú na staničnom hostinci otvorené dvere a v prevádzke sa nikto nenachádza. Na miesto sa presunula hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že majiteľ hostinca zabudol zatvoriť prevádzku. Nebolo zistené žiadne porušenie zákona.

31.01.2022 – PONDELOK:

V doobedňajších hodinách bola mestská polícia požiadaná o spoluprácu príslušníkmi OO PZ Šurany pri šetrení trestného činu krádeže vlámaním do motorového vozidla na ulici Slovenskej pri stanici ŽSR, ktorá sa stala dňa 31.01.2022 v čase okolo 15,00 hod. Príslušníci mestskej polície prezreli kamerový systém mesta, kde bolo zistené, že do motorového vozidla sa vlámala osoba mužského pohlavia vo veku 30-40 rokov, ktorá rozbila okno na dverách spolujazdca a z vozidla odcudzila peňaženku s dokladmi a hotovosťou cca 800,- EUR. Ďalším šetrením bolo zistené, že uvedená osoba v čase asi o 13,00 hod vystúpila z rýchlika v smere z BA do Zvolena, počas uvedenej doby sa pohybovala v priestoroch železničnej stanice a po spáchaní trestného činu nastúpila do osobného vlaku smerujúceho do Levíc. Na žiadosť príslušníkov OO PZ Šurany a kriminálnej polície Nové Zámky boli vyhotovené kamerové záznamy a vec rieši OO PZ Šurany.