VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC F E B R U Á R

01.02.2022 – UTOROK: V čase o 8,45 hod bolo prijaté oznámenie od pracovníka mestského úradu Šurany, že na ulici MDŽ 3A je poškodená dopravná značka označujúca parkovisko pre osobu ZŤP. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že okrem poškodenej dopravnej značky je poškodený aj stĺp verejného osvetlenia, pričom na mieste sa nachádzajú aj úlomky […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC J A N U Á R

06.01.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 14,50 hod bol prijatý poplach defibrilátora pred kostolom sv. Štefana Prvomučeníka. Príslušník mestskej polície šetrením cez kamerový systém zistil, že skrinku s defibrilátorom otvorili dve osoby mužského pohlavia, ktoré sa do skrinky pozreli a skrinku následne zatvorili. Na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá na ul. M. R. Štefánika uvedené osoby stotožnila. […]