MOTOPÚŤ - dopravné obmedzenia 28.5.2023

Vážení spoluobčania a návštevníci mesta!

Dňa 28.mája 2023 sa bude na pútnickom mieste Studnička – Pozba konať MOTOPÚŤ (viď priložený plagát). Súčasťou tejto púte bude spanilá jazda motorkárov po okolitých obciach (cca 700 motoriek ). V čase okolo 13,00 hod budú motorky parkovať v centre mesta Šurany na uliciach: M.R.Štefánika, Námestie hrdinov a Ž. Bosniakovej. Na mieste sa zdržia asi polhodinu a tento čas môžete využiť na prehliadku odparkovaných motoriek. Z uvedeného dôvodu bude v čase od 12,45 do 14,00 hod centrum mesta uzatvorené pre motorové vozidlá. 

V prípade nepriaznivého počasia sa jazda motorkárov konať nebude!

Za pochopenie ďakujeme!

Bližšie info: 035 6500 100, 0905 225 026 Mestská polícia Šurany

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 28.05.2023 v čase medzi 12.50 hod. až 13.30 hod.  bude Polícia zabezpečovať cez Vaše mesto presun kolóny asi 700 motorkárov.  Presun motorkárov vo Vašom meste bude realizovaný postupne smerom od obce Úľany nad Žitavou po ceste č. II/580 a následne po ulici M. R. Štefánika na Námestie Hrdinov.  

            Občania mesta Šurany si budú môcť bližšie pozrieť motorky na Námestí Hrdinov a M.R.Štefánika, kde bude krátke zastavenie motorkárov (cca. 30 min. od príchodu).

               Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vyhlásením v miestnom rozhlase vo Vašom meste upozornili občanov na  zvýšenú bezpečnosť a rešpektovanie pokynov Polície v prípade, že budú v danom čase účastníkmi cestnej premávky na trase motorkárov.

            V prípade nepriaznivého počasia (dážď)  sa presun kolóny motorkárov neuskutoční.

Za spoluprácu ďakujeme a  zostávame s pozdravom,

 

 

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
   v Nových Zámkoch