01.03.2023 – STREDA:

V čase o 19,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od pani M.M. bytom Šurany, že pred jej dverami v paneláku sedí neznámy muž, ktorý je pod vplyvom alkoholu a svojím správaním narúša verejný poriadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa tam nachádza M.Z. bytom Šurany, ktorý sedí na schodoch a spí. Hliadka MsP osobu prebudila, nakoľko tá pod vplyvom alkoholu nebola schopná samostatnej chôdze, bola hliadkou prevezená do miesta bydliska, kde bola odovzdaná manželke.

02.03.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 10,30 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici Kostolná pri bývalom pohostinstve Colnica sedia dve dospelé osoby, ktoré popíjajú alkohol a okolo nich pobehujú deti, ktoré prebehujú cez cestu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa tam nachádzajú bezdomovci T.K. bytom Šurany a Ž.L. bytom Nesvady. Osoby boli pod vplyvom alkoholu, avšak alkohol nekonzumovali a na mieste sa nenachádzali žiadne deti. Osoby miesto následne opustili.

V čase o 11,15 h telefonicky oznámil pán I.K. bytom Šurany, že pri jeho dome niekto vysypal vlečku škridly. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom šetrením bolo zistené, že škridlu tam vysypali pracovníci Rybárovej farmy za účelom spevnenia výjazdu z poľa na miestnu komunikáciu. Hliadka na mieste vykonala fotodokumentáciu a vec postúpila na oddelenie životného prostredia MsÚ Šurany.

04.03.2023 – SOBOTA:

V čase o 08,30 h príslušníci MsP na území mesta našli osobné doklady osoby R.K. bytom Želiezovce. Menovaný bol telefonicky vyrozumený a doklady si v priebehu dňa osobne prevzal na útvare MsP Šurany.

07.03.2023 – UTOROK:

V čase o 15,00 h telefonicky oznámila pani Z.H. bytom Úľany nad Žitavou, že jej matke bol na ulici Lúčna odcudzený bicykel značky KENZEL. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že bicykel odcudzil L.H. bytom Radava a tento bicykel bol následne nájdený v pivničných priestoroch bytovky na ulici M. Kokošovej. Prípad si prevzala hliadka OO PZ Šurany. Bicykel bol vrátený majiteľke.

08.03.2023 – STREDA:

V čase o 07,15 h telefonicky oznámil poslanec MsZ Šurany, že pri nadjazde na ulici Nitrianska leží osoba mužského pohlavia, ktorá je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na mieste sa nachádza E.G. bytom Šurany, ktorý je pod vplyvom alkoholu. Menovaný hliadke uviedol, že v práci mali oslavu, pričom sa následne postavil a miesto opustil.

09.03.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 14,45 h bolo prijaté telefonické oznámenie od poslanca MsZ, že v mestskej časti Nový Svet je znečistená vozovka od hnoja, ktorú znečistili pracovníci Rybárovej farmy. Po príchode na uvedené miesto hliadka MsP zistila, že sa tam nachádza zamestnanec Rybárovej farmy, ktorý vozovku čistí a dáva ju do pôvodného stavu.

11.03.2023 – SOBOTA:

V čase o 12,25 h bolo prijaté telefonické oznámenie od pani H.P. bytom Šurany, že na ulici M. Kokošovej v bývalom areály škôlky pod vplyvom silného vetra spadol veľký strom. Po príchode na miesto hliadka MsP zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a vyrozumela pracovníkov Mestského podniku služieb Šurany, ktorí spadnutý strom následne odstránili. Na mieste neboli zistené žiadne škody na majetku.

13.03.2023 – PONDELOK:

V čase o 11,45 h telefonicky požiadal o spoluprácu poverený riaditeľ MsPS pán M.S., ktorý uviedol, že sa nachádza na bývalom smetisku, pričom tam našiel novú skládku komunálneho odpadu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Na mieste sa nachádzali staré chladničky, tlačiareň, PC príslušenstvo, kancelárske kreslo, rôzne oblečenie, použité detské plienky a iný odpad. Ďalej bolo šetrením zistené, že súčasťou tejto skládky je písomná korešpondencia na meno A.K. bytom Šurany. Hliadka miesto zadokumentovala a odstúpila na oddelenie životného prostredia MsÚ Šurany.

20.03.2023 – PONDELOK:

V čase o 10,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia železničnej stanice, pričom na ulici Ž. Bosniakovej spozorovala motorové vozidlo značky CITROEN, TEČ: NZ XXXXX na ktorom je pootvorené okno na strane vodiča. Lustráciou bolo zistené, že majiteľom motorového vozidla je pán K.L. bytom Šurany. Majiteľ bol telefonicky vyrozumený a následne si okno na motorovom vozidle uzatvoril.

21.03.2023 – UTOROK:

V čase o 17,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od neznámej ženy, že na ulici Ž. Bosniakovej pri predajni TWIN CAR sedí na chodníku neznáma žena a má krvavé zranenie na hlave. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že pri predajni sedí pani I.D. bytom Šurany, ktorá hliadke uviedla, že konzumovala alkoholické nápoje, následkom čoho cestou domov stratila rovnováhu a spadla na zem. Menovaná ošetrenie dôrazne odmietla, pričom sa na miesto dostavil jej manžel P.D., ktorý ju zobral domov.

22.03.2023 – STREDA:

V čase od 07,00 do 13,00 h zabezpečenie verejného poriadku a riadenie dopravy na Námestí hrdinov počas konania akcie „DEŇ VODY“.

23.03.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 12,55 h bolo prijaté telefonické oznámenie od predavačky malej Jednoty, že pred ich predajňou na parkovisku stojí motorové vozidlo značky SUZUKI, TEČ: NZ XXXXX, pričom spod vozidla vyteká nejaká kvapalina. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že z vozidla vyteká benzín, pričom následne vyrozumela príslušníkov hasičského a záchranného zboru Šurany, ktorí miesto ihneď zabezpečili. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou motorového vozidla je pani V.Ď. bytom Nové Zámky, ktorá bola telefonicky vyrozumená a následne sa k vozidlu dostavila.

24.03.2023 – PIATOK:

V čase o 13,15 h spolupráca s hliadkou OO PZ Šurany pri preverení kamerových záznamov na ulici Školská, kde v OD LIDL došlo ku krádeži peňaženky a následnému neoprávnenému výberu hotovosti z bankomatu. Vec rieši OO PZ Šurany.

27.03.2023 – PONDELOK:

V čase o 15,45 h bolo prijaté telefonické oznámenie z TJ Slávia Šurany, že im niekto na ich pozemok vyhodil komunálny odpad. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom v komunálnom odpade sa nachádzala korešpondencia na meno J.K. bytom Šurany. Hliadka MsP menovanú konfrontovala so svojimi zisteniami, menovaná sa ku skutku doznala a komunálny odpad odstránila. Vyrozumené oddelenie životného prostredia MsÚ Šurany.

28.03.2023 – UTOROK:

V čase o 09,00 h hliadka MsP vykonala šetrenie vo veci susedských nezhôd osôb M.P. bytom Šurany a P.P. bytom Šurany. Menovaní sa v prítomnosti hliadky dohodli na urovnaní sporu. Vec vybavená napomenutím.

29.03.2023 – STREDA:

V čase o 20,20 h hliadka MsP vykonávala kontrolu na ulici Školská, pričom zistila, že na mieste sa nachádza osoba ženského pohlavia, sl. Z.S. bytom Detva. Lustráciou cez stálu službu OO PZ Šurany bolo zistené, že sa menovaná nachádza v pátraní. Osoba bola odovzdaná na OO PZ Šurany k ďalšiemu riešeniu.

 

V čase o 20,40 h bolo prijaté telefonické oznámenie od zamestnancov OD TESCO, že v predajni sa nachádza neznáma osoba, ktorá v predajni kradla kozmetiku. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že tovar odcudzila pani R.K. bytom Veľký Krtíš. Lustráciou v evidencii priestupkov bolo zistené, že menovaná sa dňa 28.03.2022 dopustila majetkového priestupku. Menovaná bola odovzdaná príslušníkom OO PZ Šurany. Vec riešená ako podozrenie z trestného činu krádeže.

31.03.2023 – PIATOK:

V čase o 16,00 h požiadala o spoluprácu hliadka OO PZ Šurany pri preverení oznámenia, že vo vlaku na železničnej stanici sa nachádza cestujúci, ktorý robí sprievodcovi vlaku problémy. Hliadka MsP sa s hliadkou OO PZ Šurany presunuli na železničnú stanicu, kde na nástupišti stál osobný vlak, v ktorom sa nachádzal cestujúci pod vplyvom alkoholu, pričom nerešpektoval výzvy sprievodcu, aby predložil platný cestovný lístok.  Šetrením bolo zistené, že sa jedná o osobu M.C. bytom Šurany. Osoba bola pod takým vplyvom alkoholu, že sama nedokázala z vlaku vystúpiť, a preto ho z vlaku vyniesli príslušníci MsP Šurany. Menovaného si na stanici prevzali rodinní príslušníci.