Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“

Počas konania akcie  SVETOVÝ DEŇ VODY“ budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch uzávierky je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú v centre mesta pohybovať.

Doba trvania uzávierky dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 07.00 hod. do 14.00 h

Ulice: Námestie hrdinov

Druh uzávierky: úplná

Obchádzkové trasy: Jesenského, Bernolákova, Ž. Bosniakovej, M.R. Štefánika alebo ulice Hollého, Chalúpkova, Malá, Komenského a  SNP.

Mesto Šurany a Mestská polícia Šurany ďakuje občanom a návštevníkom mesta za pochopenie a rešpektovanie nevyhnutných dopravných obmedzení počas Svetového dňa vody.

Viď prílohy: mapa

Bližšie informácie na tel. číslach MsP Šurany: 0356500100, 0905225026