03.01.2023 – UTOROK:

V čase o 11,15 h hliadka MsP vykonávala kontrolu stanice ŽSR pričom vo vestibule stanice sa nachádzala osoba ženského pohlavia, ktorá nevedela a nechcela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z uvedeného dôvodu bola osoba predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom bolo zistené, že sa jedná o osobu N.D. bytom ČR. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovanú potrebuje vypočuť vyšetrovateľ OR PZ NZ. Menovaná bola následne eskortovaná na OR PZ Nové Zámky, kde si ju prevzal vyšetrovateľ.

05.01.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 17,15 h oznámil občan mesta, že na Námestí hrdinov pri reštaurácii SOARÉ leží na ulici osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na mieste leží pán I.P. bytom Šurany, ktorý je značne v podnapitom stave, je podchladený a na výzvy hliadky nereaguje. Menovanému bola privolaná sanitka RZP, ktorá menovaného previezla do nemocnice s Poliklinikou v Nových Zámkoch.

V čase o 20,40 h telefonicky oznámil pán K.T. bytom Šurany, že asi pred 20 min na svojom pozemku vyrušil muža vo veku 25-30 rokov, 180 cm vysokého, ktorý mal oblečenú tmavú bundu, svetlé nohavice a na hlave mal čiapku, alebo kapucňu. Osoba mu chcela preskočiť bránu, pričom po okríknutí ušla smerom na stanicu ŽSR. Hliadka MsP sa presunula na stanicu ŽSR, kde vykonala kontrolu vestibule stanice, nástupíšť a širšieho okolia, pričom osobu, ktorá by sa zhodovala s popisom oznamovateľa nenašla. Oznamovateľ uviedol, že mu nebolo nič odcudzené a netrval na žiadnom písomnom oznámení.

08.01.2023 – NEDEĽA:

V čase o 13,45 h telefonicky oznámil anonym, že na ulici Cintorínska sa nachádza zrazené zviera, pravdepodobne mačka. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o zrazeného zajaca poľného, pričom vyrozumela predsedu poľovného združenia Družba, ktorý zrazené zviera odstránil.

10.01.2023 – UTOROK:

Hliadka MsP pri predajni ABAR našla čiernu koženú peňaženku v ktorej sa nachádzala kartička poistenca na meno T.T. bytom Bánov. Majiteľ peňaženky bol vyrozumený cez Obecný úrad Bánov a peňaženku si následne osobne prevzal na útvare MsP.

11.01.2023 – STREDA:

V čase o 8,00 h telefonicky oznámil anonym, že po ulici Na Pažiti behá pes a obťažuje okoloidúcich. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na mieste sa už nachádza hliadka OO PZ Šurany, ktorá rieši napadnutie psom pani A.G. trvale bytom Bojnice, prechodne bytom Šurany. Šetrením bolo zistené, že poškodenú napadol pes, ktorý patrí pani M.D. bytom Šurany. Vec rieši OO PZ Šurany ako prečin ublíženia na zdraví.

13.01.2023 – PIATOK:

V čase o 08,35 h hliadka MsP vykonávala kontrolu na autobusovej stanici (AS) na  ulici Družstevná, kde počas kontroly zistila znečistené verejné priestranstvo, ktoré znečistil bezdomovec F.M. bytom Šurany. Menovaný po sebe poupratoval a z AS odišiel.

14.01.2023 – SOBOTA:

V čase o 10,10 h sa na útvar MsP dostavil pán A.B. bytom Nové Zámky ktorý uviedol, že v Nových Zámkoch našiel čiernu dámsku peňaženku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady pani J.K. bytom Šurany. Pani J.K. bola následne telefonicky vyrozumená a dostavila sa na útvar MsP kde si peňaženku prevzala a uviedla, že je z peňaženky nič nechýba.

V čase o 17,20 h o spoluprácu požiadal operačný dôstojník krajského riaditeľstva Nitra o preverenie oznámenia poškodenej Z.M. bytom Šurany, ktorá oznámila, že na jej pozemok vošiel pán M.C. bytom Komjatice a fyzicky ju napadol. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorej oznamovateľka uviedla, že podozrivý M.C. z miesta ušiel. Hliadka MsP vykonala kontrolu širšieho okolia, pričom podozrivého spozorovala na nástupišti stanice ŽSR. Na miesto sa dostavila hliadka OO PZ Šurany, ktorá si prípad následne prevzala k ďalšiemu riešeniu.

15.01.2023 – NEDEĽA:

V čase o 09,00 h hliadka MsP vykonala kontrolu ulice MDŽ, pričom pred panelovým domom č. 48 našla stavebný odpad. Šetrením na uvedenej adrese bolo od domovníčky pani E.P. zistené, že v uvedenom panelovom dome dochádza k úprave spoločných priestorov. Menovaná uviedla, že po ukončení prác bude stavebný odpad zlikvidovaný zákonným spôsobom.

16.01.2023 – PONDELOK:

V čase o 23,20 h príslušník MsP vykonával kontrolu kamerového systému mesta, pričom na kamere na ŽSR spozoroval hliadku železničnej polície Nové Zámky a sanitku rýchlej zdravotnej pomoci RZP. Na miesto sa presunula hliadka MsP za účelom poskytnutia súčinnosti, pričom bolo zistené, že pod dreveným schodiskom pri budove patriacim ŽSR bola nájdená mŕtvola muža. Jednalo sa o bezdomovca E.B. bytom Dúbravy. Vec rieši železničná polícia Nové Zámky.

18.01.2023 – STREDA:

V čase o 17,00 h bol prijatý anonymný telefonický oznam, že pri predajni TWIN CAR leží muž. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ceste leží bezdomovec M.H. bytom Šurany. Menovaný sa po príchode hliadky postavil, hliadke uviedol, že je pod vplyvom alkoholu a že si nežiada žiadne ošetrenie a následne z miesta odišiel.

19.01.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 16,10 h hliadka MsP vykonávala kontrolu areálu TONA a jeho okolia, pričom na ulici Štrková spozorovala motorové vozidlo značka VW, PD XXXXX, ktoré má sklopené sedačky a na nich prikrývky. Následne sa k vozidlu dostavil majiteľ pán T.G. bytom Podhájska, ktorý uviedol, že na mieste parkuje druhý deň z dôvodu, že sa pohádal s priateľkou a vo vozidle prespáva. Ďalej uviedol, že z miesta by aj odišiel, ale mu došiel benzín. Menovaný bol poučený, aby na mieste dodržiaval zákon a dlhodobo neparkoval na uvedenom mieste.

21.01.2023 – SOBOTA:

V čase o 14,55 h telefonicky oznámila pani J.N. bytom Šurany, že ju napadol pes suseda pána M.T. Hliadka MsP sa spojila s oznamovateľkou, ako aj s majiteľom psa, pričom ten uviedol, že pes mu ušiel cez dieru v pletive ohrady. Oznamovateľka netrvala na písomnom oznámení.

22.01.2023 – NEDEĽA:

V čase o 20,50 h bola vykonaná kontrola kamerového systému mesta, pričom na ulici MDŽ boli spozorované dve osoby ako sa pokúšajú dostať k stojisku komunálneho odpadu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o osoby T.K. bytom Nesvady a R.K. bytom Šurany, ktoré hliadke uviedli, že v minulosti našli kľúče od dverí uvedeného stojiska. Osoby ďalej uviedli, že do stojiska chodili pravidelne vyberať odpad. Menovaní boli poučení, aby sa v budúcnosti nepokúšali dobíjať do stojísk s komunálnym odpadom. Následne kľúče odovzdali hliadke MsP a z miesta odišli.

26.01.2023 – ŠTVRTOK:

V čase o 18,00 h telefonicky oznámila pani H.S. bytom Šurany, že si spolu so svojim manželom zabuchli dvere a nevedia sa dostať do domu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že všetky vstupy domu (okná, dvere) sú riadne uzatvorené a bez ich poškodenia sa do domu vstúpiť nedá. Na miesto sa následne dostavil sused oznamovateľky, ktorý s jej súhlasom odvŕtal zámok na vchodových dverách do domu.

28.01.2023 – SOBOTA:

V čase o 10,45 h hliadka MsP vykonala kontrolu okolia Mestskej Polikliniky, pričom pri bočnom vchode skontrolovala dve osoby I.L. bytom Šurany a J.H. bytom Šurany, ktoré znečisťovali verejné priestranstvo. Menovaným bola uložená bloková pokuta.

31.01.2023 – UTOROK:

V čase o 11,15 h sa na útvar MsP dostavil pán D.S. ktorý oznámil, že mu bol dňa 24.1.2023 v čase od 16.00 h do 22.30 h na stanici ZŠR odcudzený dámsky horský bicykel. Príslušníci MsP vykonali kontrolu kamerového systému kde bolo zistené, že skutku sa dopustili 4 páchatelia. Bola vyrozumená hliadka železničnej polície Nové Zámky, ktorá si prípad prevzala.

 

V čase o 12.30 h telefonicky oznámil výpravca stanice ŽSR pán P.K., že pred budovou stanice ŽSR stojí  asi 2 týždne motorové vozidlo zn. Chrysler, TEČ PD XXXXX.  Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Lustráciou v evidencii motorových vozidiel bolo zistené, že majiteľom MV je pán V.S.P. bytom Prievidza. Vozidlo sa v pátraní nenachádza. Lustráciou v evidencii technickej a emisnej kontroly bolo zistené, že vozidlo nemá platnú TK a EK. Majiteľ vozidla bol telefonicky kontaktovaný pričom uviedol, že motorové vozidlo sa mu pokazilo a vozidlo z miesta odstráni do 19.02.2023, nakoľko je pracovne mimo SR.

 

O 13.00 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany pri pátraní po neznámom páchateľovi krádeže tovaru pri OD Tesco, ktorý utekal smerom na ul. Cintorínska. Na uvedenú ulicu sa presunula hliadka MsP, kde sa spojila s hliadkou OO PZ Šurany,  pričom pri prepátravaní širšieho okolia na ul. Ž. Bosniakovej zadržala podozrivú osobu A.Š. bytom Nitra. Menovaný sa hliadke MsP ku krádeži doznal. Vec rieši OO PZ Šurany.