02.09.2022 – PIATOK:

V čase o 10,00 h spolupráca s OO PZ Šurany, šetrenie na ulici Mudrochova 16 – podozrenie, že sa v pivničných priestoroch nachádzajú kradnuté bicykle. Vyhotovená fotodokumentácia, vec v riešení OO PZ Šurany.

Spolupráca s detskou lekárkou Mestskej polikliniky Šurany – šetrenie na ulici A. Slávku u rodiny D.H. ohľadne kontroly novorodenca po prepustení z Fakultnej nemocnice s Poliklinikou Nové Zámky.

05.09.2022 – PONDELOK:

V čase o 9,00 h hliadka MsP vykonávala kontrolu ulice Hviezdoslavova, kde počas kontroly zistila, že po ulici behajú  3 psy. Následným šetrením bolo zistené, že psy patria rodine pána J.L. bytom Šurany. Stála služba MsP ďalej preverila, že pán J.L. má na finančnom oddelení MsÚ jedného psa síce zaevidovaného, ale nemá vyplatenú daň za psov. Pán J.L. uviedol, že ostatných psov, ktorí behajú po ulici nechce a súhlasí s tým, aby boli prijaté do útulku. Hliadka MsP vyrozumela útulok Zatúlané Labky, ktorého pracovníci psov odchytili a umiestnili ich v útulku. Pán J.L. sa následne dostavil na Mestský úrad Šurany, kde za vyššie uvedeného psa daň nakoniec uhradil.

O 16,20 h požiadali o pomoc pracovníci čerpacej stanici G&G ktorí oznámili, že vodič motorového vozidla Punto na ich čerpacej stanici natankoval a odišiel bez zaplatenia. Lustráciou v evidencii SR bola zistená majiteľka vozidla ktorá uviedla, že vozidlo užíva jej otec a ona príde na čerpaciu stanicu nezaplatenú sumu uhradiť. Suma za pohonné hmoty bola uhradená do hodiny od oznámenia pracovníkmi čerpacej stanice.

09.09.2022 – PIATOK:

V čase o 14,00 h spolupráca s Mestským podnikom služieb Šurany pri opilovaní stromov na ulici Komenského. Hliadka MsP regulovala dopravu počas opilovania stromov.

10.09.2022 – SOBOTA:

V čase o 15,15 h na žiadosť hliadky OO PZ Šurany vykonaná kontrola kamerového systému mesta z dôvodu krádeže kolobežky zo stojanu na bicykle pri stanici ŽSR. Hliadka MsP po prezretí záznamu našla páchateľa kolobežky a vec odovzdala hliadke OO PZ Šurany. Vec rieši Železničná polícia SR.

19.09.2022 – PONDELOK:

V čase o 8,20 h osobne na MsP oznámil pán Š.F. bytom Šurany, že býva v spoločnom dvore s rodinou T.K., ktorého rodina hlučným správaním narúša nažívanie v spoločnom dvore. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá vykonala pohovor s rodinou pána T.K., ktorý prisľúbil nápravu. Vec vyriešená napomenutím.

V čase o 12,30 h požiadala o spoluprácu hliadka OO PZ Šurany ohľadom prezretia kamerového záznamu z Autobusovej stanice na ulici Školská, kde v nočných hodinách prišlo k poškodeniu dverí na jednom z autobusov. Po prezretí kamerového záznamu bolo zistené, že dvere poškodil bezdomovec L.H. bytom Šurany, ktorého následne hliadka MsP predviedla na  OO PZ Šurany, kde sa menovaný ku skutku doznal. Vec rieši OO PZ Šurany.

21.09.2022 – STREDA:

V čase o 8,45 h telefonicky oznámila pani E.B. bytom Šurany, že jej sused pán Ľ.J. má na svojom dome kamery, ktoré podľa nej snímajú verejné priestranstvo. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, pričom sa spojila s pánom Ľ.J, ktorý hliadke uviedol, že si kamery namontoval z dôvodu ochrany majetku. Hliadka MsP menovaného poučila za akých podmienok môže súkromnými kamerami snímať verejné priestranstvo, menovaný poučeniu porozumel a kamery demontoval.

V čase o 13,20 h sa na MsP dostavil pán F.Z. bytom Šurany s tým, že 3 dni nevidel svojho kamaráta L.S. bytom Šurany, pričom nereaguje ani na búchanie na bránu a okná rodinného domu. Na miesto sa presunuli hliadky MsP a OO PZ Šurany, ktoré vykonali šetrenie na danej adrese, pričom na búchanie nikto nereagoval a brána do rodinného domu (RD) bola zablokovaná. Nakoľko bolo podozrenie, že v dome sa nachádza zosnulá osoba, boli na miesto privolaní príslušníci HaZZ Šurany, ktorým sa podarilo zablokovanú bránu na RD otvoriť. Následnou kontrolou bolo zistené, že pán L.S. leží v garáži na posteli a je v poriadku.

23.09.2022 – PIATOK:

Celodenné zabezpečenie verejného poriadku počas Šurianskeho jarmoku.

24.09.2022 – SOBOTA:

Celodenné zabezpečenie verejného poriadku počas Šurianskeho jarmoku.

V čase o 15,00 h požiadala stála služba OO PZ Šurany o spoluprácu pri pátraní po neznámom páchateľovi, ktorý dňa 24.09.2022 v čase od 01,00 h do 05,00 h na území mesta postrelil osoby M.T. bytom Šurany a P.H. bytom Šurany. Príslušníci MsP prezreli kamerové záznamy mesta kde zistili, že v čase o 04,07 h na ulici SNP pri nočnom podniku Palace Pub spozorovali ako poškodený M.T. odchádza smerom k Poliklinike, pričom ho sleduje neznáma osoba mužského pohlavia, ktorá vyťahuje niečo z vnútorného vrecka bundy. Na kamere pred Mestskou Poliklinikou bolo vidieť poškodeného M.T., ako sa snaží dostať do priestorov Mestskej Polikliniky, pričom z jeho pohybov je zrejmé, že je zranený. Príslušníkom MsP a  kriminálnej polície OR PZ  Nové Zámky sa šetrením podarilo ďalej zistiť, že osoba, ktorá sledovala poškodeného M.T. je J.Č. zo Šurian. Vo večerných hodinách sa príslušníkom kriminálnej polície OR PZ Nové Zámky podarilo podozrivého J.Č. zadržať. Menovaný sa doznal k tomu, že postrelil poškodených M.T. a P.H. zo Šurian pričom uviedol, že zbraň odhodil do ramena Čierna voda. Následne príslušníci PZ a  HaZZ (potápači) vykonali kontrolu ramena Čierna voda. Zbraň sa nájsť nepodarilo. Vec rieši ORPZ Nové Zámky.

26.09.2022 – PONDELOK:

V čase o 8,30 h bolo prijaté anonymné telefonické oznámenie, že na ulici Nitrianska leží osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na ceste leží bezdomovec O.A. zo Šurian, ktorý hliadke uviedol, že sa nevie postaviť. Menovanému bola privolaná sanitka RZP, ktorá ho odviezla do nemocnice s Poliklinikou v Nových Zámkoch.

V čase o 11,30 h telefonicky oznámila pani H.M. bytom Šurany, že na ulici Bottova tam žijúci rómovia robili ráno bordel. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že v čase oznámenia je na ulici kľud. Hliadka sa následne spojila s oznamovateľkou, ktorá bola poučená ako má postupovať v obdobných prípadoch. Menovaná netrvala na žiadnom písomnom oznámení a hliadka MsP vykonala pohovor s rómskou komunitou k dodržiavaniu verejného poriadku.

27.09.2022 – UTOROK:

V čase o 12,30 h príslušníci kriminálnej polície NZ v spolupráci s MsP Šurany vykonali domovú prehliadku v mieste bydliska podozrivého J.Č. pri ktorej bola nájdená zbraň, ktorá bola následne zaslaná na expertízu. Jedná sa o prípad z 24.09.2022 – postrelenie dvoch osôb.