03.06.2022 – PIATOK:

Od 9,00 h do 13,00 h organizácia medzinárodného dňa detí MDD v centre mesta – zabezpečenie verejného poriadku počas uvedenej akcie.

Od 13,00 h do 24,00 h akcia ŠURANY FEST na Amfíku Šurany – zabezpečenie verejného poriadku.

V čase o 15,40 h prijala Mestská polícia telefonické oznámenie z operačného strediska RZP, že na ulici SNP pri reštaurácii Áčko leží muž a údajne zvracia krv. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá na mieste zistila, že na ceste leží muž M.L. z Palárikova, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a hliadke uviedol, že je cukrovkár a neužil lieky. Hliadka menovanému poskytla prvú pomoc, menovaný bol pri vedomý a s hliadkou komunikoval. Na miesto sa dostavila sanitka RZP, ktorá M.L. následne previezla do nemocnice v Nových Zámkoch.

05.06.2022 – NEDEĽA:

Slávnostné otvorenie Lidl detského ihriska ŽIHADIELKO na ulici Ž. Bosniakovej – zabezpečenie verejného poriadku.

08.06.2022 – STREDA:

V čase o 10,45 h bolo prijaté telefonické oznámenie od obyvateľky mesta, že na uliciach MDŽ – Lúčna videla skupinku rómov, ktorá na stojisku kontajnerov na ochrannej klietke vytrhla a následne poškodila vstupné dvere. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Stála služba MsP prezrela kamerové záznamy mesta Šurany na ktorých spozorovala skupinku rómov, ktorá odchádza od uvedeného stojiska a ide smerom k reštaurácii Áčko na ulici MDŽ. Príslušníci MsP z kamerových záznamov zistili o ktorú skupinu rómov sa jedná a tieto údaje odovzdali hliadke OO PZ Šurany, ktorá prípad rieši ako podozrenie z poškodzovania cudzej veci.

09.06.2022 – ŠTVRTOK:

9.6.2022 bolo prijaté e-mailové oznámenie s fotodokumentáciou od J.V., že na ulici Mlynská pri kontajnerovom stojisku je vytvorená čierna skládka odpadu. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že stojisko je už upratané, pričom ďalším šetrením bolo zistené, že okolie stojiska upratali pracovníci mestského podniku služieb MsPs Šurany. Vec bola odstúpená k doriešeniu na MsÚ, oddelenie životného prostredia.

13.06.2022 – PONDELOK:

Stála služba MsP vykonávala kontrolu kamerového systému mesta, pričom v čase o 16,15 h bol na ulici Ž. Bosniakovej spozorovaný neznámy muž, ktorý do trávnatého porastu odhodil plastovú fľašu. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá neznámeho muža skontrolovala. Menovaný nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť a s hliadkou nespolupracoval, z toho dôvodu bol predvedený na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti. Osoba na útvare MsP uviedla, že sa volá A.B. trvale bytom Lučenec. Údaje boli overené cez stálu službu OO PZ Šurany, pričom bolo zistené, že sa skutočne jedná o osobu A.B. z Lučenca. Hliadka MsP menovanému za znečistenie verejného priestranstva uložila blokovú pokutu.  Po vykonaní všetkých úkonov menovaný z útvaru MsP odišiel.

V čase o 16,45 h bola prijatá telefonická požiadavka zo strany integrovaného záchranného systému o asistenciu pri zákroku na ulici Májová ohľadne pacienta s psychickými ťažkosťami, ktorý údajne ohrozuje svoju manželku. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o osobu E.Š. bytom Šurany. Menovaný nejavil žiadne známky agresie, bol ošetrený pracovníkmi RZP a jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu.

15.06.2022 – STREDA

V čase od 17,30 h do 20,00 h riadenie dopravy a zabezpečenie verejného poriadku v Šuranoch-Nitriansky Hrádok – „BÚDIČKY“ (procesia Božieho tela) .

18.06.2022 – SOBOTA:

V čase od 10,30 h do 12,00 h – riadenie dopravy a zabezpečenie verejného poriadku na Námestí hrdinov „BÚDIČKY“ (procesia Božieho tela).

19.06.2022 – NEDEĽA:

V čase o 22,25 h hliadka MsP počas hliadkovania na ulici SNP spozorovala vozidlo RZP, ktorého posádka sa snaží ošetriť agresívneho muža. Hliadka MsP poskytla posádke RZP asistenciu, pričom bolo zistené že sa jedná o osobu M.M. bytom Trebišov, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Hliadka MsP muža ukľudnila a ten sa následne nechal ošetriť.

20.06.2022 – PONDELOK:

V čase o 17,00 h telefonicky oznámil M.G. bytom Šurany, že po jeho pozemku behá neznáma osoba. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bývalú manželku oznamovateľa pani D.G., ktorá uviedla, že si chce z kontajnera zobrať len svoje osobné veci, ktoré jej tam vyhodil jej bývalý manžel. Na miesto sa dostavil oznamovateľ (majiteľ pozemku), pričom obe strany boli poučené, ako majú postupovať v daných prípadoch. Žiadna zo zúčastnených strán netrvala na písomnom oznámení.

25.06.2022 – SOBOTA:

V čase od 13,30 h do 14,30 h na Námestí hrdinov riadenie dopravy a zabezpečenie verejného poriadku – výstava veteránov.

 

27.06.2022 – PONDELOK:

V čase o 17,30 h telefonicky oznámila pani M.H., že v Šuranoch-Nitriansky Hrádok,  na ulici Hlavná pri Kultúrnom dome je poškodená autobusová zastávka. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že na zastávke je rozbitý betónový smetiak, poškodená konštrukcia a krytina zastávky. Šetrením bolo zistené, že pred autobusovou zastávkou je na ceste vidieť brzdnú dráhu. Ďalším šetrením od obyvateľov ulice Hlavná bolo zistené, že v čase cca o 13,00 h počuli nejaký buchot, pričom jeden z obyvateľov uviedol, že na kamerovom systéme jeho domu videl časť modrej dodávky, ako ide za traktorom a následne narazí do uvedenej zastávky a z miesta odíde. Hliadka vyrozumela príslušníka nehodového oddelenia OR PZ Nové Zámky, ktorý si prípad na mieste prevzal.

Počas hliadkovania hliadka MsP v čase o 17,45 h pri Jednote na ulici Hlavná spozorovala osobu mužského pohlavia, ktorá spí v tráve. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o pána V.B. z obce Bánov, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba bola nezranená a lekárske ošetrenie nepožadovala. Osoba si následne zobrala svoje osobné veci a z miesta odišla smerom do obce Bánov.