02.05.2022 – PONDELOK:

Dňa 2.5.2022 vo večerných hodinách bolo na kamerovom systéme mesta Šurany spozorované, že na ulici MDŽ pred pizzeriou Áčko leží na ceste osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že na ceste leží M.M. z obce Lipová, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba bola nezranená a bola jej privolaná taxi služba.

04.05.2022 – STREDA:

Vo večerných hodinách telefonicky oznámil pán I.J. z Nových Zámkov, že sa nachádza v ubytovni SPTŠ odkiaľ ho chcú vykázať. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá sa spojila s prevádzkovateľkou a zamestnankyňou ubytovne A.M. z Nových Zámkov. Tá uviedla, že oznamovateľ sa vrátil z psychiatrického liečenia a nemá zaplatený prenájom izby za posledné 3 mesiace. Oznamovateľ potvrdil slová zamestnankyne ubytovne, pričom uviedol, že poberá invalidný dôchodok a momentálne nevie uhradiť dlžnú sumu, pričom hľadá riešenia, ako dlh splatiť. Následne sa oznamovateľ so zamestnankyňou dohodol na tom, že cez noc môže prespať v spoločenskej miestnosti ubytovne.

06.05.2022 – PIATOK:

V čase o 10,30 h telefonicky požiadala o spoluprácu stála služba OO PZ Šurany pri preverení oznámenia pána J.Š. zo Šurian, ktorý oznámil, že jeho syn M.Š. je duševne chorý, už niekoľko dní neberie predpísané lieky a doma rozbíja nábytok. Na miesto sa presunula hliadka MsP, pričom na mieste sa už nachádzala sanitka RZP, ktorá následne duševne chorého M.Š. za asistencie príslušníkov MsP previezla do nemocnice v Nových Zámkoch, kde bol hospitalizovaný.

11.05.2022 – STREDA:

V čase o 7,15 h telefonicky oznámil pán Š.N. zo Šurian, že na ulici Slovenská medzi stanicou ŽSR a zbernými surovinami na ceste leží osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá po príchode na miesto zistila, že na okraji cesty sedí bezdomovec  S.B. z obce Čierna Lehota, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Osoba bola nezranená, lekárske ošetrenie nežiadala a bola jej poskytnutá voda, pričom za pomoci hliadky MsP sa menovaný postavil a z miesta odišiel.

12.05.2022 – ŠTVRTOK:

Dňa 12.5.2022 v čase o 10,30 h telefonicky oznámil pán M.P. zo Šurian, že na Nitrianskom Hrádku pri Kultúrnom dome je na ceste spadnutý strom. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, ďalej vykonala fotodokumentáciu a strom odtiahla mimo cestu. Následne bolo vyrozumené oddelenie životného prostredia MsÚ a MsPS Šurany.

V čase o 15,10 h telefonicky oznámil pán V.H. zo Šurian, že na Novom Svete sú na verejnom priestranstve vystavené úle s včelami, ktoré tam ohrozujú okoloidúcich. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde, že majiteľom včiel je pán J.H. zo Šurian, ktorý uviedol, že s mestom nemá podpísanú zmluvu o prenájme pozemku a následne úle z verejného priestranstva odstránil.

V čase o 19,15 h bol prijaté anonymné oznámenie, že po ulici Nitrianska pri pohostinstve „Pri mlyne“ po ceste behá žena pod vplyvom alkoholu. Na miesto sa presunula hliadka MsP, ktorá po prepátraní širšieho okolia zistila, že osoba ženského pohlavia sa nachádza na ulici Hviezdoslavova. Jednalo sa o pani M.F z Nových Zámkov, ktorá bola pod vplyvom alkoholu a ktorej tiekla krv z hlavy. Hliadka menovanej poskytla prvú pomoc, privolala sanitku RZP a tá menovanú previezla do nemocnice v Nových Zámkoch na ošetrenie.

13.05.2022 – PIATOK:

V raňajších hodinách oznámil E.V. zo Šurian, že na ulici Slovenská na odstavnej ploche pri bývalých uhoľných skladoch leží osoba mužského pohlavia. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca pána S.B. z Čiernej Lehoty, ktorý hliadke uviedol, že ho bolia nohy a nevie sa postaviť. Menovaný hliadke ďalej uviedol, že nebol nikým fyzicky napadnutý, odmietol ošetrenie, avšak hliadka preventívne privolala sanitku RZP, ktorá menovaného previezla na centrálny príjem do nemocnice v Nových Zámkoch.

15.05.2022 – NEDEĽA:

Dňa 15.5.2022 o 08,35 h hliadka MsP vykonávala kontrolu parkoviska pred supermarketom LIDL, pričom na chodníku pred supermarketom spozorovala osobu mužského pohlavia. Hliadka zistila, že sa jedná o osobu K.P. zo Šurian, ktorý ťažko artikuloval, pričom sa sťažoval, že sa necíti dobre. Následne bola privolaná sanitka RZP, ktorej pracovníci skonštatovali, že sa pravdepodobne jedná o infarkt a osobu previezli do nemocnice v Nových Zámkoch. Ďalším šetrením bolo zistené, že menovaný sa už počas nákupu v supermarkete sťažoval, že mu nie je dobre, ale pomoc odmietol.

18.05.2022 – STREDA:

V čase o 9,05 h telefonicky oznámila pani D.Z. bytom Šurany, že pred jej domom leží muž. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca L.M. naposledy bytom Lipová, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a nezranený. Hliadka menovanému poskytla vodu a L.M. z miesta následne odišiel.

O 9,20 h telefonicky oznámila riaditeľka ZŠ SNP Šurany, že ich žiak D.D. zo Šurian neprišiel do školy, pričom ráno z domu odišiel s tým, že ide do školy. Hliadka MsP v spolupráci s hliadkou OO PZ vykonala previerky na autobusových staniciach a železničnej stanici v Šuranoch bez kladného výsledku. Ďalej boli vykonané previerky v nemocnici Nové Zámky, na RZP a Mestskej Poliklinike, či náhodou neprišlo k zraneniu resp. hospitalizácii osoby bez kladného výsledku. Bol kontaktovaný otec menovaného chlapca, ktorý uviedol, že syn prišiel k nemu domov. O pobyte chlapca bola vyrozumená matka menovaného a riaditeľka ZŠ SNP Šurany.

21.05.2022 – SOBOTA:

V čase o 9,30 h vykonávala hliadka MsP kontrolu parku pri Mestskej Poliklinike. Počas kontroly boli kontrolovaní bezdomovci, ktorí boli hliadkou upozornení na dodržiavanie verejného poriadku a čistoty. Ďalej boli upozornení nato, aby nepoužívali na verejnosti alkoholické nápoje, pričom jedna osoba z radov bezdomovcov a to J.O. naposledy bytom Nové Zámky sa hliadke doznala, že predchádzajúci večer rozbila na stanici ŽSR sklenenú výplň dverí. Zistenú skutočnosť  hliadka overila cez stálu službu OO ŽP Nové Zámky, ktorá vec potvrdila a následne si prípad prevzali príslušníci železničnej polície Nové Zámky.

V čase o  11,05 h  sa na MsP dostavil príslušník OKP OR PZ Nové Zámky so žiadosťou o prezretie kamerového systému mesta Šurany, nakoľko dňa 20.05.2022 vo večerných hodinách došlo na území mesta k lúpežnému prepadnutiu. Po následnom prezretí kamerového systému bol v centre mesta zaznamenaný pohyb osoby mužského pohlavia, ktorá sa pohybuje po meste s kabelkou, ktorá bola odcudzená pri lúpežnom prepadnutí. Ďalším šetrením sa podarilo zistiť, že sa jedná o osobu T.L. z obce Gemerská Ves, ktorý sa následne príslušníkovi OKP OR PZ doznal k spáchaniu uvedeného lúpežného prepadnutia. Vec ďalej rieši vyšetrovateľ okresného riaditeľstva OR PZ Nové Zámky.

23.05.2022 – PONDELOK:

V čase o 11,30 h telefonicky oznámil pán I.P. bytom Šurany, že na ulici Východná osoba mužského pohlavia svojim krikom obťažuje obyvateľov ulice. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa na ulici nachádza bezdomovec J.B. naposledy bytom Šurany, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Menovaný uviedol, že je cukrovkár a krikom sa domáhal, aby mu bola poskytnutá voda. Hliadka MsP menovanému vodu poskytla, ošetrenie menovaný nežiadal  a z miesta následne odišiel.

26.05.2022 – ŠTVRTOK:

V čase o 9,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od obyvateľov ulici Krížna, že sa na verejnom priestranstve pod stromami zdržiava nejaká osoba, ktorá tam prespáva a robí tam neporiadok. Hliadka po príchode na uvedené miesto zistila, že pod stromami leží osoba I.L. bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že si tam chce len oddýchnuť. Menovaný po sebe verejné priestranstvo upratal a z miesta odišiel.

O 14,45 h hliadka MsP vykonala kontrolu na uliciach Školská a Mlynská, kde pri Pamätníku SNP kontrolovala mladistvé osoby a to O.J. bytom Šurany, K.M. bytom Bánov, S.T. bytom Šurany, S.M. bytom Dolný Ohaj, ktorí boli hliadkou upozornení, aby neskákali po Pamätníku SNP a rešpektovali pietne miesto. Menovaní sa následne presunuli na lavičky v parku.

 

28.05.2022 – SOBOTA:

O 15,50 h bolo prijaté telefonické oznámenie od operačného dôstojníka KR PZ Nitra so žiadosťou o preverenie oznámenia na ulici Jesenského, kde na ubytovni malo dochádzať k nezhodám medzi ubytovanými. Po príchode do uvedenej ubytovne sa hliadka spojila so správcom V.Z., ktorý uviedol, že osobe S.C bytom Poprad skončila nájomná zmluva o bývaní a nechce opustiť priestory ubytovne. Menovaný S.C. si po príchode hliadky zbalil svoje osobné veci a z ubytovne odišiel.

29.05.2022 – NEDEĽA:

V čase od 12,00 h do 15,00 h na ulici M.R.Štefánika a Námestí hrdinov MsP zabezpečovala verejný poriadok a riadila dopravu  z dôvodu stretnutia motorkárov po spanilej jazde z pútnického miesta Studnička Pozba.

25.05.2022 – STREDA:

V čase o 9,05 h telefonicky oznámila pani D.Z. bytom Šurany, že pred jej domom leží muž. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o bezdomovca L.M. naposledy bytom Lipová, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a nezranený. Hliadka menovanému poskytla vodu a L.M. z miesta následne odišiel.

O 9,20 h telefonicky oznámila riaditeľka ZŠ SNP Šurany, že ich žiak D.D. zo Šurian neprišiel do školy, pričom ráno z domu odišiel s tým, že ide do školy. Hliadka MsP v spolupráci s hliadkou PZ vykonala previerky na autobusových staniciach a železničnej stanici v Šuranoch – bez kladného výsledku. Ďalej boli vykonané previerky v nemocnici Nové Zámky, na RZP a Mestskej Poliklinike, či náhodou neprišlo k zraneniu resp. hospitalizácii osoby –  bez kladného výsledku. Bol kontaktovaný otec menovaného chlapca, ktorý uviedol, že syn prišiel k nemu domov. O pobyte chlapca bola vyrozumená matka menovaného a riaditeľka ZŠ SNP Šurany.