Oslavovali sme Medzinárodný deň detí

Veľké poďakovanie patrí:

 • Primátorovi mesta Ing. Marekovi Oremusovi,
 • Mestskému úradu Šurany,
 • Oddeleniu školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ Šurany,
 • MsKS Šurany a moderátorke podujatia Jane „Zuzke“ Kurucovej,
 • Renáte Kozlíkovej – fotografke,
 • CVČ Šurany,
 • MsPS Šurany,
 • Karate klubu TRIUMPH,
 • SOŠ gastronómie a služieb,
 • za výstavu veteránov pánom Meškovi, Tóthovi, Krchňákovi, Ivanovi Sepešimu a Alexandrovi Sepešimu,
 • Miestnemu spolku SČK Šurany,
 • OZ Šuranski Jazdci,
 • Lukášovi Zajičkovi a Petrovi Fibichovi za hudobnú produkciu (Zajovi a Fibovi),
 • dobrovoľným hasičom Šurany, Nitriansky Hrádok a malým dobrovoľným hasičom Šurany,
 • Petrovi Lábadimu z CAR CENTRA (zabezpečenie vrakov),
 • HaZZ Šurany,
 • OR PZ SR Nové Zámky (oddelenie kynológie a dopravy),
 • výcvikovému stredisku K-9 Training Center.

Za uvarenie chutného gulášu pre účinkujúcich ďakujeme: Jozefovi Kuťkovi, Michalovi Polednovi a Ľubošovi Mihókovi.

Ď A K U J E M E !!!

Kolektív Mestskej polície Šurany