Mestská polícia Vás v spolupráci s Mestom Šurany pozývajú na oslavy MDD 2022. Pre deti
a širokú verejnosť bude pripravený bohatý a zaujímavý program.

Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa.

https://mskssurany.sk/
https://msp.surany.sk/
https://www.centrumvolnehocasusurany.sk/kontakt/
https://www.kktriumph.sk/
https://www.surianskijazdci.sk/
https://zss-surany.edupage.org/

https://sk-sk.facebook.com/groups/390835997723604/

https://sk-sk.facebook.com/people/Miestny-spolok-Slovensk%C3%A9ho-
%C4%8Cerven%C3%A9ho-kr%C3%AD%C5%BEa-%C5%A0urany/100069293316360/
https://www.k9vycvikpsov.sk/kontakt_nove_zamky.html

PRÍĎTE OSLÁVIŤ S NAMI !