„Opatrenia v súvislosti s COVID – 2019“

Všetky potrebné informácie ku COVID 19 ako sú Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, usmernenia hlavného hygienika SR a pod. nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk . Informácie sú pravidelne aktualizované.

Facebook
Twitter
LinkedIn