„Šurianska desiatka“ – uzávierka miestnej komunikácie


Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Šurany!!!!

Dňa 12.10.2019 ( sobota ) o 13.00 h sa na území mesta Šurany uskutoční tradičný beh mestom „Šurianska desiatka“. Behy detí materských škôl, chlapcov a dievčat ročníky narodenia 2006 až 2014 sa začnú o 10.30 h. Z dôvodu konania uvedených pretekov mesto Šurany vydalo rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie z vlastného podnetu podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami – Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát N. Zámky v čase od 08.00 h do 16.00 h, ktoré uzávierku schválilo dňa 23.8.2019.

MsP Šurany vyzýva a žiada obyvateľov a návštevníkov mesta Šurany ( hlavne vodičov všetkých MV ), aby uvedenú uzávierku rešpektovali v plnej miere. Počas uzávierky sa budú na trati okrem súťažiacich pohybovať  organizátori, traťoví komisári a iné osoby zabezpečujúce hladký priebeh súťaží, pričom nerešpektovaním uvedenej uzávierky by mohlo prísť k ohrozeniu života a zdravia všetkých zúčastnených. Počas uzávierky treba využívať obchádzkové trasy uvedené v uzávierke resp. sa riadiť pokynmi MsP Šurany,  dobrovoľných hasičov alebo organizátorov, ktorí budú rozmiestnení po celej trase behu.

Za pochopenie ďakujeme.

MsP Šurany

S pozdravom
Richard Kostolný
náčelník MsP Šurany

Rozhodnutie a mapa uzávierky link :

https://msp.surany.sk/wp-content/uploads/2019/10/SKM_C30819091810270.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn