UPRACME SLOVENSKO – Za čistejší Várad

UPRACME SLOVENSKO – Za čistejší Várad

Dočasné parkovanie na uliciach Komenského a Tyršova

OZNAM Vážení spoluobčania a návštevníci mesta! Od 15.01.2024 na uliciach Komenského a Tyršova začne platiť dočasné parkovanie v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šurany (platené parkovanie). Dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych cestách je možné len na miestach označených príslušným zvislým a […]

Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku

Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku Počas konania tradičného ŠURIANSKEHO JARMOKU 2023 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku […]

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta Oznam o vyhlásení výberového konania na pracovné miesto príslušníka Mestskej polície Šurany

Bežecké preteky – dopravné obmedzenia 1.9.2023

Bežecké preteky – dopravné obmedzenia 1.9.2023 Vážení obyvatelia a návštevníci mesta! Dňa 01.09.2023, t.j. v piatok sa v centre mesta a v mestskej časti Nitriansky Hrádok uskutoční tradičný beh mestom Šurany – „Šurianska desiatka“. Od 14,00 h budú prebiehať žiacke behy, ktoré sa budú behať len v centre mesta. Od 17,00 h sa uskutoční hlavný beh na trase Námestie hrdinov – […]

Marián “Lelák” Lelovský

Marián “Lelák” Lelovský Kolektív Mestskej polície Šurany sa na Vás obracia s prosbou o pomoc nášmu dlhoročnému kolegovi Mariánovi Lelovskému.   Milí darcovia vopred ďakujeme za Vašu pomoc!

Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“

Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“ Počas konania akcie  „SVETOVÝ DEŇ VODY“ budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch uzávierky je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú v centre […]