Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“

Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“ Počas konania akcie  „SVETOVÝ DEŇ VODY“ budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch uzávierky je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú v centre […]