VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC NOVEMBER

04.11.2022 – PIATOK: Hliadka MsP pri bežnej kontrole v čase o 14,15h zistila, že na ulici SNP 6 sú na verejnom priestranstve vyložené staré matrace a nábytok. Šetrením na mieste bolo zistené, že veci vyložil pán M.V. bytom Pečovská Nová Ves prechodne bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že mu mal veci odviezť do zberného dvora jeho kamarát, ktorému […]