VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC M A R E C

07.03.2022 – PONDELOK: Stála služba OO PZ Šurany telefonicky požiadala o spoluprácu o prezretie záznamu z kamier na ulici Nitrianska a SNP, kde prišlo k znečisteniu vozovky pravdepodobne prevádzkovými kvapalinami neznámeho motorového vozidla. Príslušník MsP zistil, že v čase o 14,30 hod cez okružnú križovatku pri obchodnom dome TESCO prechádza nakladač značky MERLO, z ktorého […]