Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“

Dopravné obmedzenia počas akcie „SVETOVÝ DEŇ VODY.“ Počas konania akcie  „SVETOVÝ DEŇ VODY“ budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch uzávierky je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú v centre […]

Ocenenie za záchranu života

OCENENIE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA Dňa 10.11.2022 sa konal v Tatranskej Štrbe snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde boli slávnostne oceňovaní príslušníci obecných a mestských polícií SR, ktorí sa pričinili o záchranu ľudského života. Medzi ocenenými príslušníkmi obecných a mestských polícií boli aj dvaja príslušníci Mestskej polície Šurany. Mestskí policajti Boris Fazekas a Richard Krajčík v mesiaci máj […]