UPRACME SLOVENSKO – Za čistejší Várad

UPRACME SLOVENSKO – Za čistejší Várad

Marián “Lelák” Lelovský

Marián “Lelák” Lelovský Kolektív Mestskej polície Šurany sa na Vás obracia s prosbou o pomoc nášmu dlhoročnému kolegovi Mariánovi Lelovskému.   Milí darcovia vopred ďakujeme za Vašu pomoc!

Bezpečná jeseň života

Bezpečná jeseň života Dňa 26.04.2023 Mestská polícia Šurany v spolupráci s OR PZ v Nových Zámkoch zrealizovala v Dennom centre seniorov na Hradnej ulici prednášku „Bezpečná jeseň života“. Prednášku viedli Mgr. Miroslav Žichla (ORPZ Nové Zámky), JUDr. Lucia Filagová (poslankyňa MsZ Šurany) a príslušníci Mestskej polície Šurany Richard Kostolný a Jaroslav Kosorinský.

Ocenenie za záchranu života

OCENENIE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA Dňa 10.11.2022 sa konal v Tatranskej Štrbe snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde boli slávnostne oceňovaní príslušníci obecných a mestských polícií SR, ktorí sa pričinili o záchranu ľudského života. Medzi ocenenými príslušníkmi obecných a mestských polícií boli aj dvaja príslušníci Mestskej polície Šurany. Mestskí policajti Boris Fazekas a Richard Krajčík v mesiaci máj […]