VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST 01.08.2023 – UTOROK: V čase o 08,45 h telefonicky oznámil zamestnanec MsPS pán J.D., že vodič smetiarskeho motorového vozidla nacúval do vozidla zn. FORD, TEČ: XXXXX. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou motorového vozidla je slečna P.J. bytom Šurany. Hliadka MsP menovanú vyrozumela v mieste bydliska, ktorá sa s vodičom MsPS pánom F.B. sa dohodla na […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚL

01.07.2023 – SOBOTA: V čase o 09,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia čističky odpadových vôd, pričom v tráve spozorovala ležať neznámeho muža. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca P.D. bytom Šurany, ktorý spal. Menovaný bol následne prebudený, hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu, bola mu poskytnutá voda, lekárske ošetrenie nežiadal a z miesta odišiel. V čase […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚN

03.06.2023 – SOBOTA: V čase o 14,45 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KRPZ Nitra o preverenie oznámenia pani K.H. bytom Šurany, ktorá uviedla, že ju slovne napáda jej suseda B.F. bytom Šurany. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o dlhodobé nezhody medzi uvedenými osobami. Osoby boli vyzvané, aby sa vzájomne neosočovali a nenadávali […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

05.05.2023 – PIATOK: V čase o 11,30 h telefonicky oznámil pán M.K. bytom Šurany, že na ulici Partizánskej mu neznámy pes dohrýzol 8 oviec. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že pes patrí pánovi J.K. bytom Šurany. Oznamovateľ sa s majiteľom psa dohodol na vyrovnaní škody. Na písomnom oznámení netrval. 10.05.2023 – STREDA: V čase o 10,00 […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC APRÍL

05.04.2023 – STREDA: Na MsP sa v čase 11,15 h dostavil p. P.Z. bytom Šurany, že pred jeho domom parkuje motorové vozidlo, značky ŠKODA, TEČ: NZ XXXXX, ktoré je nepojazdné. Príslušníci MsP v evidencii motorových vozidiel SR zistili, že majiteľom MV je pán D.K. bytom Bánov, ktorý bol následne telefonicky kontaktovaný, pričom uviedol, že vozidlo sa mu […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MAREC

01.03.2023 – STREDA: V čase o 19,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od pani M.M. bytom Šurany, že pred jej dverami v paneláku sedí neznámy muž, ktorý je pod vplyvom alkoholu a svojím správaním narúša verejný poriadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa tam nachádza M.Z. bytom Šurany, ktorý sedí na schodoch a spí. Hliadka MsP […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC FEBRUÁR

01.02.2023 – STREDA: V čase o 07,30 h telefonicky oznámil poverený riaditeľ MsPS, že im do areálu vbehol vlčiak. Telefonicky bol kontaktovaný pracovník útulku OZ Zatúlané labky, ktorý sa následne dostavil spolu s hliadkou MsP do mestského podniku služieb, kde za pomoci čítačky bolo zistené, že majiteľom psa je pán J.D. bytom Šurany, ktorý si psa prevzal. Vec […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JANUÁR

03.01.2023 – UTOROK: V čase o 11,15 h hliadka MsP vykonávala kontrolu stanice ŽSR pričom vo vestibule stanice sa nachádzala osoba ženského pohlavia, ktorá nevedela a nechcela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z uvedeného dôvodu bola osoba predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom bolo zistené, že sa jedná o osobu N.D. bytom ČR. Ďalším šetrením bolo zistené, že […]