VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC FEBRUÁR

01.02.2023 – STREDA: V čase o 07,30 h telefonicky oznámil poverený riaditeľ MsPS, že im do areálu vbehol vlčiak. Telefonicky bol kontaktovaný pracovník útulku OZ Zatúlané labky, ktorý sa následne dostavil spolu s hliadkou MsP do mestského podniku služieb, kde za pomoci čítačky bolo zistené, že majiteľom psa je pán J.D. bytom Šurany, ktorý si psa prevzal. Vec […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JANUÁR

03.01.2023 – UTOROK: V čase o 11,15 h hliadka MsP vykonávala kontrolu stanice ŽSR pričom vo vestibule stanice sa nachádzala osoba ženského pohlavia, ktorá nevedela a nechcela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z uvedeného dôvodu bola osoba predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom bolo zistené, že sa jedná o osobu N.D. bytom ČR. Ďalším šetrením bolo zistené, že […]