Ocenenie za záchranu života

OCENENIE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA Dňa 10.11.2022 sa konal v Tatranskej Štrbe snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde boli slávnostne oceňovaní príslušníci obecných a mestských polícií SR, ktorí sa pričinili o záchranu ľudského života. Medzi ocenenými príslušníkmi obecných a mestských polícií boli aj dvaja príslušníci Mestskej polície Šurany. Mestskí policajti Boris Fazekas a Richard Krajčík v mesiaci máj […]