VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC AUGUST 01.08.2023 – UTOROK: V čase o 08,45 h telefonicky oznámil zamestnanec MsPS pán J.D., že vodič smetiarskeho motorového vozidla nacúval do vozidla zn. FORD, TEČ: XXXXX. Lustráciou bolo zistené, že majiteľkou motorového vozidla je slečna P.J. bytom Šurany. Hliadka MsP menovanú vyrozumela v mieste bydliska, ktorá sa s vodičom MsPS pánom F.B. sa dohodla na […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚL

01.07.2023 – SOBOTA: V čase o 09,45 h hliadka MsP vykonávala kontrolu okolia čističky odpadových vôd, pričom v tráve spozorovala ležať neznámeho muža. Následnou kontrolou bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca P.D. bytom Šurany, ktorý spal. Menovaný bol následne prebudený, hliadka zistila, že je pod vplyvom alkoholu, bola mu poskytnutá voda, lekárske ošetrenie nežiadal a z miesta odišiel. V čase […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JÚN

03.06.2023 – SOBOTA: V čase o 14,45 h telefonicky požiadal o spoluprácu operačný dôstojník KRPZ Nitra o preverenie oznámenia pani K.H. bytom Šurany, ktorá uviedla, že ju slovne napáda jej suseda B.F. bytom Šurany. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa jedná o dlhodobé nezhody medzi uvedenými osobami. Osoby boli vyzvané, aby sa vzájomne neosočovali a nenadávali […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MÁJ

05.05.2023 – PIATOK: V čase o 11,30 h telefonicky oznámil pán M.K. bytom Šurany, že na ulici Partizánskej mu neznámy pes dohrýzol 8 oviec. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá šetrením zistila, že pes patrí pánovi J.K. bytom Šurany. Oznamovateľ sa s majiteľom psa dohodol na vyrovnaní škody. Na písomnom oznámení netrval. 10.05.2023 – STREDA: V čase o 10,00 […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC APRÍL

05.04.2023 – STREDA: Na MsP sa v čase 11,15 h dostavil p. P.Z. bytom Šurany, že pred jeho domom parkuje motorové vozidlo, značky ŠKODA, TEČ: NZ XXXXX, ktoré je nepojazdné. Príslušníci MsP v evidencii motorových vozidiel SR zistili, že majiteľom MV je pán D.K. bytom Bánov, ktorý bol následne telefonicky kontaktovaný, pričom uviedol, že vozidlo sa mu […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC MAREC

01.03.2023 – STREDA: V čase o 19,00 h bolo prijaté telefonické oznámenie od pani M.M. bytom Šurany, že pred jej dverami v paneláku sedí neznámy muž, ktorý je pod vplyvom alkoholu a svojím správaním narúša verejný poriadok. Na miesto sa presunula hliadka MsP ktorá zistila, že sa tam nachádza M.Z. bytom Šurany, ktorý sedí na schodoch a spí. Hliadka MsP […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC FEBRUÁR

01.02.2023 – STREDA: V čase o 07,30 h telefonicky oznámil poverený riaditeľ MsPS, že im do areálu vbehol vlčiak. Telefonicky bol kontaktovaný pracovník útulku OZ Zatúlané labky, ktorý sa následne dostavil spolu s hliadkou MsP do mestského podniku služieb, kde za pomoci čítačky bolo zistené, že majiteľom psa je pán J.D. bytom Šurany, ktorý si psa prevzal. Vec […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC JANUÁR

03.01.2023 – UTOROK: V čase o 11,15 h hliadka MsP vykonávala kontrolu stanice ŽSR pričom vo vestibule stanice sa nachádzala osoba ženského pohlavia, ktorá nevedela a nechcela hodnoverne preukázať svoju totožnosť. Z uvedeného dôvodu bola osoba predvedená na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti, pričom bolo zistené, že sa jedná o osobu N.D. bytom ČR. Ďalším šetrením bolo zistené, že […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC DECEMBER

01.12.2022 – ŠTVRTOK: V čase o 7,30 h spolupráca s okresným riaditeľstvom PZ (kriminálna polícia) vo veci krádeže katalyzátorov v  areáli bývalého  ELITEXU. Vykonaná kontrola kamerového systému mesta bez kladného výsledku. V čase o 13,30 h hliadka MsP zistila na križovatke ulíc Šurianska a Suvorovova znečistenú vozovku. Šetrením na mieste bolo zistené, že vozovku znečistil pán P.CH. počas […]

VYBRANÉ UDALOSTI ZA MESIAC NOVEMBER

04.11.2022 – PIATOK: Hliadka MsP pri bežnej kontrole v čase o 14,15h zistila, že na ulici SNP 6 sú na verejnom priestranstve vyložené staré matrace a nábytok. Šetrením na mieste bolo zistené, že veci vyložil pán M.V. bytom Pečovská Nová Ves prechodne bytom Šurany, ktorý hliadke uviedol, že mu mal veci odviezť do zberného dvora jeho kamarát, ktorému […]