Upozornenie pre všetkých majiteľov auto-vrakov

Upozornenie pre všetkých majiteľov auto-vrakov   Mesto Šurany ako správca miestnych komunikácií v spolupráci s Mestskou políciou Šurany pristupuje k riešeniu  starých motorových vozidiel zaberajúcich verejné priestranstvo.        Na základe toho   u p o z o r ň u j e m e  všetkých majiteľov  auto-vrakov, aby v termíne do konca roka 2019  vykonali nápravu a svoje auto-vraky odstránili z verejných priestranstiev.      V prípade neodstránenia takýchto vozidiel […]